Đại học Y Khoa Vinh công bố điểm chuẩn Đại học năm 2017

620
Rate this post

Trường Đại học Y khoa Vinh công bố mức điểm chuẩn Đại học năm 2017 và những tiêu chí phụ đi kèm khi xét tuyển.

Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Vinh năm 2017

Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Vinh năm 2017

Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Vinh năm 2017

Theo tin tức từ Ban tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Đà Nẵng, hiện tại các trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Y Khoa Vinh sẽ công bố điểm chuẩn chính thức các ngành và tiêu chí phụ khi xét tuyển.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Vinh đã chính thức công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017.

Thí sinh lưu ý mức điểm chuẩn NV1 được tính bằng tổng điểm (ba môn: Toán, Hóa, Sinh), điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực. Thí sinh cùng mức điểm thì thứ tự ưu tiên sẽ được xem xét là ưu tiên điểm môn Sinh; Hóa.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã chính thức công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017. Các ngành  Y đa khoa, Răng hàm mặt có điểm chuẩn cao nhất. Trường có xét tiêu chí phụ. Dưới đây là điểm chuẩn của Đại học Y Dược Cần Thơ.

Nguồn: Cao đẳng Dược Đà Nẵng