Trung Cấp Y Dược Đà Nẵng

Trung Cấp Y Dược Đà Nẵng

Học phí của trung cấp Y học cổ truyền Đà nẵng

Em muốn đăng ký học hệ Trung cấp Y học cổ truyền tại Đà Nẵng tuy nhiên lại không biết rõ mức học phí...

Thời gian đào tạo trung cấp y học cổ truyền tại Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh Trung cấp Y học cổ truyền với thời gian đào tạo tùy theo đối...

Hồ sơ xét tuyển trung cấp y học cổ truyền tại Đà Nẵng

Có rất nhiều thí sinh muốn đăng ký học hệ Trung cấp Y học cổ truyền tuy nhiên lại không biết hồ sơ chuẩn...

Thông báo tuyển sinh trung cấp y học cổ truyền Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh Trung cấp Y Sỹ Y học cổ truyền tại Đà Nẵng dành cho thí...

Đăng ký học Trung cấp Dược Đà Nẵng cần điều kiện nào?

Em tốt nghiệp THCS thì có được đăng ký học Trung cấp Dược không? Điều kiện đăng ký là gì và hồ sơ như...

Học phí học Trung cấp Dược tại Đà Nẵng năm 2017

Bên cạnh việc lựa chọn địa chỉ đào tạo chất lượng thí mức học phí cũng luôn được thí sinh quan tâm trước khi...

Hồ sơ đăng ký xét tuyển trung cấp Dược tại Đà Nẵng

Em muốn đăng ký học Trung cấp Dược tại Đà Nẵng tuy nhiên không biết hồ sơ đăng ký học gồm những giấy tờ...

Thời gian tuyển sinh Trung cấp Dược Đà Nẵng là khi nào?

Em muốn đăng ký học hệ Trung cấp Dược tại Đà Nẵng tuy nhiên lại không biết thời gian đăng ký học là khi...

Thời gian đào tạo Trung cấp Dược Đà Nẵng là bao lâu?

Có rất nhiều thí sinh muốn đăng ký học hệ Trung cấp Dược tuy nhiên không biết thời gian đào tạo tại Đà Nẵng...

Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp Dược Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp Dược tại Đà Nẵng với điều kiện chỉ cần tốt nghiệp...

Tìm hiểu hình thức đào tạo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Y Dược...

Hình thức đào tạo tín chỉ có độ linh hoạt và mềm dẻo về thời gian cũng như độ linh hoạt, thuận lợi cho...

Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Vật lý trị liệu năm 2017

Em đang chuẩn bị hồ sơ xét tuyển Trung cấp Vật lý trị liệu năm 2017 tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Vậy...

Điều kiện xét tuyển Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm...

Nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thực hiện đúng theo quy định về điều kiện xét tuyển...

Bài được xem nhiều

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Xét nghiệm Đà Nẵng ngoài...

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng Xét nghiệm tại Đà Nẵng năm 2017 dành cho...
0994 808 808