Vật lý

Giải bài 12 trang 190 SGK Vật Lý 11 – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Bài 12 trang 190 sgk vật lý 11 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 29: Thấu kính mỏng

Video Giải Bài 12 trang 190 SGK Vật Lý 11 – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

Bài 12 (trang 190 SGK Vật Lý 11): Trong hình 29.8, xy là trục chính của thấu kính (L), A là vật điểm thật, A’ là ảnh của A tạo bởi thấu kính, O là quang tâm của thấu kính.

Với mỗi trường hợp hãy xác định

a) A’ là ảnh thật hay ảnh ảo

b) Loại thấu kính

c) Các tiêu điểm chính (bằng phép vẽ)

Lời giải:

∗Trường hợp 1-hình 29.18a:

– A là vật thật; A’ và A nằm cùng bên trục chính xy của thấu kính ⇒ A’ là ảnh ảo. A’ nằm xa trục chính của thấu kính hơn A ⇒Thấu kính hội tụ.

– Vẽ: hình 29.18a

+ Nối AA’ cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

+ Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

+ Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA’ kéo dài cắt xy tại F Khi đó F’ là tiêu điểm ảnh của thấu kính. Tiêu điểm vật F lấy đốĩ xứng với F’ qua quang tâm O.

∗ Trường hợp 2-hình 29.18b:

– A là vật thật: A’ và A nằm cùng bên trục chính xy của thấu kính ⇒ A’ là ảnh ảo. A’ nằm gần trục chính của thấu kính hơn A ⇒ thấu kính phân kì.

Xem thêm  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 189 Sách giáo khoa Vật lí 11

– Vẽ hình:

+ Nối AA’ cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

+ Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

+ Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA’ kéo dài cắt xy tại F’ Khi đó F’ là tiêu điểm ảnh của thấu kính. Tiêu điểm vật F lấy đối xứng với F’ qua quang tâm O.

Các bài giải bài tập Vật Lý 11 bài 29 khác:

 • Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 11: C1: Hãy gọi tên phân biệt ba loại thấu kính lồi …

 • Bài 1 (trang 189 SGK Vật Lý 11): Thấu kính là gì? Kể các loại thấu kính ….

 • Bài 2 (trang 189 SGK Vật Lý 11): Nêu tính chất quang học của quang tâm, …

 • Bài 3 (trang 189 SGK Vật Lý 11): Tiêu cự, độ tụ của thấu kính là gì? ….

 • Bài 4 (trang 189 SGK Vật Lý 11): Chọn phát biểu đúng với vật thật đặt trước thấu kính:…

 • Bài 5 (trang 189 SGK Vật Lý 11): Một vật sáng đặt trước thấu kính, trên trục chính….

 • Bài 6 (trang 189 SGK Vật Lý 11): Tiếp câu 29.5….

 • Bài 7 (trang 189 SGK Vật Lý 11): . Xét thấu kính hội tụ. Lấy trên trục chính các…

 • Bài 8 (trang 189 SGK Vật Lý 11): Người ta dùng một thấu kính hội tụ…

 • Bài 9 (trang 189 SGK Vật Lý 11): Vật sang AB được đặt song song với màn…

 • Bài 10 (trang 190 SGK Vật Lý 11): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20cm…

 • Bài 11 (trang 190 SGK Vật Lý 11): 11. Một thấu kính phân kì có độ tụ -5dp….

Xem thêm  Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 189 190 sgk Vật Lí 11

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button