Vật lý

Giải bài 1 2 3 Bài 6 trang 17 18 sgk Vật lí 9

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Bài 2 trang 17 lý 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hướng dẫn giải Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm, sách giáo khoa Vật lí 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 Bài 6 trang 17 18 sgk Vật lí 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Giải bài 1 2 3 Bài 6 trang 17 18 sgk Vật lí 9

1. Giải bài 1 Bài 6 trang 17 sgk Vật lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Bài giải:

a) Ta có:

+ Số chỉ vôn kế chính là hiệu điện thế giữa hai đầu AB.

+ Số chỉ ampe kế chính là cường độ dòng điện trong mạch.

Theo định luật ôm, ta có: (I=dfrac{U_{AB}}{R_{td}}).

⇒ Điện trở tương đương của đoạn mạch:

({R_{td}} = displaystyle{{{U_{AB}}} over I} = {6 over {0,5}} = 12Omega .)

b) Vì ({R_{1}} + {rm{ }}{R_2} = {rm{ }}{R_{td}})

Suy ra: ({R_{2}} = {R_{td}}-{rm{ }}{R_1} = 12-5{rm{ }} = 7{rm{ }}Omega .)

2. Giải bài 2 Bài 6 trang 17 sgk Vật lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

Xem thêm  Giải bài 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 21 Sách giáo khoa Vật lí 11

b) Tính điện trở R2.

Bài giải:

Ta có:

+ Số chỉ của ampe kế (A_1) là cường độ dòng điện qua điện trở (R_1)

+ Số chỉ của ampe kế (A) là cường độ dòng điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện gồm (R_1) và (R_2) mắc song song với nhau nên ta có:

(eqalign{ & {U_{AB}} = {U_1} = {U_2} cr & {I_{AB}} = {I_1} + {I_2} cr} )

Vậy:

a) Do (R_1//R_2) nên ta có (U_{AB}=U_1=U_2)

Mặt khác, ta có: (U_1=I_1.R_1)

Suy ra: ({U_{AB}} = {U_1} = {R_1}.{I_1} = 10.1,2 = 12V)

b) Cường độ dòng điện chạy qua (R_2) là:

({I_2} = {rm{ }}I{rm{ }}-{rm{ }}{I_1} = {rm{ }}1,8{rm{ }}-{rm{ }}1,2{rm{ }} = {rm{ }}0,6{rm{ }}A.)

Điện trở ({R_2} = displaystyle{{{U_{AB}}} over {{I_2}}} = {{12} over {0,6}} = 20Omega .)

3. Giải bài 3 Bài 6 trang 18 sgk Vật lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Bài giải:

a) Từ sơ đồ mạch điện ta thấy, (R_2) mắc song song với (R_3) xong cả hai mắc nối tiếp với (R_1)

([R_2//R_3] nt R_1)

Gọi (R_{23}) là điện trở tương đương của (R_2) và (R_3), ta có:

(dfrac{1}{{{R_{23}}}} = dfrac{1}{{{R_2}}} + dfrac{1}{{{R_3}}})

(to {R_{23}} = displaystyle{{{R_2}{R_3}} over {{R_2} + {R_3}}} = {{30.30} over {30 + 30}} = 15Omega )

Ta có: điện trở tương đương của đoạn mạch là ({R_{td}} = {R_1} + {rm{ }}{R_{23}} = 15 + 15 = 30Omega )

b) Cường độ dòng điện qua điện trở R1 chính là cường độ dòng điện qua mạch chính,

Xem thêm  Kết Quả Bài Thực Hành Vật Lý 12 Cơ Bản: Đo Bước Sóng Ánh

({I_1} = displaystyle{{{U_{AB}}} over {{R_{td}}}} = {{12} over {30}} = 0,4A.)

– Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R1 là:

(U_{AM}={U_1} = {R_1}.{I_1} = {rm{ }}15.0,4{rm{ }} = {rm{ }}6{rm{ }}V.)

– Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R2 và R3 là:

(U_{MB}={U_2} = {U_3} = U_{AB}-U_{MB}={rm{ }}12{rm{ }} – {rm{ }}6{rm{ }} = {rm{ }}6{rm{ }}V.)

– Cường độ dòng điện qua R2 là: ({I_2} = displaystyle{rm{ }}{{{U_2}} over {{R_2}}} = {6 over {30}} = 0,2A.)

Cường độ dòng điện qua R3 là: ({I_3}=displaystyle{{{U_3}} over {{R_3}}} = {6 over {30}} = 0,2A)

Câu trước:

 • Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 Bài 5 trang 14 15 16 sgk Vật lí 9

Câu tiếp theo:

 • Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 Bài 7 trang 19 21 sgk Vật lí 9

Xem thêm:

 • Giải bài tập Vật lí lớp 9 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 9
 • Để học tốt môn Hóa học lớp 9
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 9
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 Bài 6 trang 17 18 sgk Vật lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 9 thật tốt!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết được chia sẻ bởi caodangyduocdanang.edu.vn Xin cảm ơn!

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button