Vật lý

Giải bài 1, 2, 3 trang 32, 33 SGK Vật lí 9 – Giaibaitap.me

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Bài 3 trang 33 lý 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 1 trang 32 sgk Vật lí 9

Bài 1. Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220v. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI:

– Tính điện trở của dây dẫn: R = 110Ω

– Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

Trả lời:

Điện trở của dây dẫn được tính là

R = ( rho frac{1}{S}) = 1,1.10-6 .( frac{30}{0,3.10^{-6}}) = 110Ω

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là I = ( frac{U}{R}) = ( frac{220}{110}) = 2A.

Bài 2 trang 32 sgk Vật lí 9

Bài 2. Một bóng đèn khi sáng hơn binh thường có điện trở R1 = 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6 A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hinh 11.1

a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

b) Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikelin có tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp: R = R1 + R2 . Từ đó suy ra R2 .

Xem thêm  Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 11 sgk Vật Lí 10

b) Từ công thức tính điện trở suy ra công thức tính chiều dài của dây dẫn và thay số.

Trả lời:

a) Để bóng đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua mạch phải đúng là 0,6A. Khi ấy điện trở tương đương của mạch là

Rtđ = ( frac{U}{I}) = ( frac{12}{0,6}) = 20Ω.

Theo sơ đồ hình 11.1 thì Rtđ = R1 + R2.

Từ đó tính được R2 = Rtđ – R1 = 20 – 7,5 = 12,5Ω.

b) Từ công thức R = ( rho frac{l}{S}) ta tìm được l = ( frac{SR}{rho }) = ( frac{1.10^{^{-6}}.30}{0,40.10^{-6}}) = 75m.

Bài 3 trang 33 sgk Vật lí 9

Bài 3. Một bóng đèn có điện trở R1 = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R1 = 900Ω vào hiệu điện thế UMN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2 . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.

a) Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện thế dặt vào hai đầu của mỗi đèn.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở của toàn bộ đoạn mạch :

– Tính điện trở tương đương của hai bóng đèn R12 mắc song song.

– Tính điện trở Rd của dây nối.

– Điện trở RMN của đoạn mạch là điện trở tương đương của R12 nối tiếp với Rd. Từ đó suy ra RMN.

b) Tính hiệu điện thế dặt vào hai đầu mỗi đèn.:

Xem thêm  Bài 4 trang 9 SBT Vật Lí 9 - VietJack.com

– Tính cường độ I của dòng điện mạch chính.

– Từ đó tính hiệu điện thế đặt trên mỗi đèn U1 , U2.

Trả lời:

a) Điện trở của dây nối từ M tới A và từ N tới B là

Rdâynối = ( rho frac{l}{S}) = 1,7.10-8.( frac{200}{0,2.10^{-6}}) = 17Ω

Điện trở tương đương của R1 và R2 mắc song song là

R12 = ( frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}) = ( frac{600.900}{600+900}) = 360Ω

Điện trở của đoạn mạch MN là RMN = Rdâynối + R12 = 17 + 360 = 377Ω.

b) Cường độ dòng điện mạch chính khi đó là I = ( frac{U}{R_{MN}}) = ( frac{220}{377}) = 0,583A.

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là

U = ImạchchínhR12 = 0,583.360 = 210 V.

Giaibaitap.me

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết được chia sẻ bởi caodangyduocdanang.edu.vn Xin cảm ơn!

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button