Vật lý

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 49 sgk Vật Lí 12

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Bài 9 trang 49 sgk vật lý 12 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hướng dẫn giải Bài 9. Sóng dừng sgk Vật Lí 12. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 49 sgk Vật Lí 12 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập, đi kèm công thức, định lí, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lý 12, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

LÍ THUYẾT

SÓNG DỪNG

1. Sự phản xạ sóng

Khi sóng truyền đi nếu gặp vật cản thì nó có thể bị phản xạ. Sóng phản xạ có cùng tần số và cùng bước sóng với sóng tới.

– Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ

– Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

2. Sóng dừng (Hình 9.1)

– Khái niệm: là sóng truyền trên một sợi dây làm xuất hiện các nút sóng (những điểm không dao động hay đứng yên) và các bụng (những điểm dao động với biên độ lớn nhất).

– Sóng tới và sóng phản xạ nếu truyền theo cùng một phương thì có thể giao thoa được với nhau, tạo thành một hệ sóng dừng.

– Trong sóng dừng, một điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng.

+ Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liên tiếp thì bằng λ/2, khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp gọi là 1 bó sóng.

+ Khoảng cách giữa một bụng và một nút liên tiếp thì bằng λ/4.

– Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định là : (l=kdfrac{lambda }{2}) ((k = 1, 2, 3…))

– Điều kiện để có sóng dừng trên dây với một đầu cố định, một đầu tự do là : (l=left (2k+1 right )dfrac{lambda }{4}) ((k = 0, 1, 2, 3, …))

Xem thêm  Giả sử chiều dài của hai đoạn thẳng có giá trị đo - toptailieu.vn

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 46 Vật Lý 12

Vật cản ở đây là gì?

Trả lời:

(Hình 9.1) Vật cản ở đây là đầu dây gắn vào tường.

Vật cản ở đây là đầu dây gắn vào tường, là một vật cản cố định.

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 47 Vật Lý 12

Vật cản ở đây là gì?

(Hình 9.2) Vật cản ở đây là đầu tự do.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 49 sgk Vật Lí 12 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài 1 trang 49 Vật Lý 12

Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ?

Trả lời:

Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

2. Giải bài 2 trang 49 Vật Lý 12

Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì?

Trả lời:

Nếu vật cản tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.

3. Giải bài 3 trang 49 Vật Lý 12

Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?

Trả lời:

Do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ của nó.

4. Giải bài 4 trang 49 Vật Lý 12

Nút, bụng của sóng dừng là gì?

Trả lời:

– Nút là những điểm tại đó dao động tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ triệt tiêu nhau, có biên độ dao động bằng không (không dao động).

– Bụng là những điểm tại đó dao động tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ có biên độ dao động cực đại.

Xem thêm  Giải SBT Vật Lí 10 trang 38 Cánh diều - Tailieumoi.vn

5. Giải bài 5 trang 49 Vật Lý 12

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

Trả lời:

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có 2 đầu cố định, chiều dài sợi dây bằng số nguyên lần nửa bước sóng:

(l = kdfrac{lambda }{2}) với (k = 1,2,…)

6. Giải bài 6 trang 49 Vật Lý 12

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Trả lời:

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần:

(dfrac{lambda }{4}) : (l = left( {2k + 1} right)dfrac{lambda }{4}) với (k = 0,1,2,…)

?

1. Giải bài 7 trang 49 Vật Lý 12

Chọn câu đúng.

Tại điểm phải xạ thì sóng phản xạ :

A. luôn ngược pha với sóng tới.

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Bài giải:

Ta có, tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn

– Cùng pha với sóng tới nếu vật cản tự do

– Ngược pha với sóng tới nếu vật cản cố định

⇒ Đáp án B.

2. Giải bài 8 trang 49 Vật Lý 12

Chọn câu đúng.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng :

A. một bước sóng.

B. hai bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.

D. một nửa bước sóng.

Bài giải:

Ta có, trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng: (dfrac{lambda }{2})

⇒ Đáp án D.

3. Giải bài 9 trang 49 Vật Lý 12

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

Xem thêm  Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 133 sgk Vật Lí 11

b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng bằng bao nhiêu ?

Bài giải:

Ta có, dây hai đầu cố định ⇒ chiều dài dây (l = kdfrac{lambda }{2}) với k – số bụng sóng

a) Ta có dây dao động với 1 bụng sóng suy ra (k = 1)

Ta suy ra:

(begin{array}{l}l = dfrac{lambda }{2} Leftrightarrow 0,6 = dfrac{lambda }{2}\ Rightarrow lambda = 2.0,6 = 1,2mend{array})

b) Nếu trên dây dao động với 3 bụng sóng suy ra (k = 3)

Ta có:

(begin{array}{l}l = 3dfrac{{lambda ‘}}{2} Leftrightarrow 0,6 = 3dfrac{{lambda ‘}}{2}\ Rightarrow lambda ‘ = 0,4mend{array})

4. Giải bài 10 trang 49 Vật Lý 12

Trên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 4 nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s . Tính tần số dao động của dây.

Bài giải:

Ta có, dây hai đầu cố định (Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 4 nút)

⇒ Chiều dài dây: (l = kdfrac{lambda }{2})

Theo đề bài ta có, trên dây có 4 nút (kể cả hai đầu dây)

⇒ Số bụng sóng (k = 4 – 1 = 3)

( Rightarrow l = 3dfrac{lambda }{2} Rightarrow lambda = dfrac{{2l}}{3} = dfrac{{2.1,2}}{3} = 0,8m)

Do đó: (f = dfrac{v}{lambda } = dfrac{{80}}{{0,8}} = 100Hz)

Bài trước:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 45 sgk Vật Lí 12

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 55 sgk Vật Lí 12

Xem thêm:

 • Để học tốt môn Toán 12
 • Để học tốt môn Vật Lí 12
 • Để học tốt môn Hóa Học 12
 • Để học tốt môn Sinh Học 12
 • Để học tốt môn Ngữ Văn 12
 • Để học tốt môn Lịch Sử 12
 • Để học tốt môn Địa Lí 12
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 12
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 12 (Sách Học Sinh)
 • Để học tốt môn Tin Học 12
 • Để học tốt môn GDCD 12

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 49 sgk Vật Lí 12 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lý 12 tốt nhất!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết được chia sẻ bởi caodangyduocdanang.edu.vn Xin cảm ơn!

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button