Mẫu đề thi

Lý Thuyết Và Bài Tập Thì Tương Lai đơn Lớp 7 Có đáp Án

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Bài tập thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trong chương trình tiếng Anh lớp 6, các em học sinh đã được làm quen với các chủ điểm ngữ pháp mới, trong đó có thì tương lai đơn (Future Simple tense) – một trong 12 thì quan trọng cấu thành tiếng Anh hiện đại, và sẽ gặp lại thì này trong chương trình tiếng Anh lớp 7. Với bài viết hôm nay, mời các em cùng IELTS Cấp tốc hệ thống lại về cấu trúc Thì tương lai đơn và làm các bài tập thì tương lai đơn lớp 7 nhỏ dưới đây để ôn tập kiến thức nhé!

Tổng quan về Thì tương lai đơn

Cấu trúc

Câu khẳng định: S + will + V-infinitive

E.g.: We will see what we can do to help you. (Chúng tôi sẽ xem những gì chúng tôi có thể làm để giúp bạn.)

Câu phủ định: S + wil not/ won’t + V-infinitive

E.g.: People will not go to Jupiter before 22nd century. (Con người sẽ không thể tới sao Mộc trước thế kỉ 22.)

Câu nghi vấn: Will/ Won’t + S + V-infinitive?

E.g.: Will you turn on the fan? (Bạn có thể bật quạt được không?)

Câu hỏi với từ để hỏi: Wh- questions + will/ won’t + S + V-infinitive?

E.g.: Who will you meet at the airport? (Bạn sẽ gặp ai ở sân bay?)

Xem thêm  Đáp án chính thức tổ hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết

Thì tương lai đơn (Future Simple tense) được dùng khi ta muốn:

Cách dùngVí dụHold on. I’ll get a pen. I miss her. I will go to her house to see her. Will you open the door?Will you go to this party tonight?People will not go to Jupiter before the 22nd century.I think people will not use computers after the 25th century.

Ta nhận biết Thì tương lai đơn với những dấu hiệu sau:

Trạng từ chỉ thời gianĐộng từ chỉ khả năng sẽ xảy ra

EX: Wait for me. I’ll be there in 5 minutes! (Hãy chờ tôi. Tôi sẽ đến trong 5 phút!)

Maybe she will go to London next month. (Có thể cô ấy sẽ tới Luân Đôn vào tháng sau.)

I think it will rain soon. (Tôi nghĩ trời sẽ sớm mưa thôi.)

They promise me that they will come. (Họ hứa với tôi rằng họ sẽ đến.)

Bài tập Thì tương lai đơn lớp 7

Bài 1: Supply the correct word form using the Future Simple

 1. I’m afraid she _____________________ (not / be) able to come to the party.
 2. Because of the bad weather, the music show _____________ (not / take) place at 7 pm.
 3. I __________ (not /clean) this room.
 4. If it does not rain, we ___________________ (go) to climb the mountain.
 5. I guess, he ________________ (not / pass) the exam.
 6. Because of the traffic jam. I_________ (not / take) the bus at 7 am.
 7. He _________________ (not / buy) this suit, because it not suitable with him.
 8. My little boy ___________ (not / eat) the soup.
 9. I think it ___________ (not / snow) tomorrow.
 10. It’s 9 pm. We ___________________ (not / wait) for John.

Bài 2: Complete these sentences

 1. We ____________ (do) this together.
 2. Next year ____________ (be) very exciting.
 3. People ____________ (invent) new things.
 4. I ____________ (be) in Rome next week.
 5. John ___________ (be) very pleased.
 6. Wait, I ____________ (do) this.
 7. We ____________ (catch) him.
 8. They ____________ (probably finish) tomorrow.
 9. You ____________ (find) your bag.
 10. Bonnie ____________ (like) you.
Xem thêm  300 câu trắc nghiệm Hóa học 10 Chương 1 có đáp án Kết nối tri

Bài 3: Fill in the blank with the correct word form, using Future Simple

 1. Where ________ we ________ tomorrow? (to meet)
 2. I ________ next month. (to get married)
 3. ________ they ________ a new car next year? (to buy)
 4. Sindy ________ to the party without me. (not / to go)
 5. ________ he ________me this book? (to lend)
 6. When ________ you ________ a new job? (to start)
 7. We ________ him tomorrow. (to call)
 8. Rachel ________ a cake for us? (to bake)
 9. They ________ next week. (to move)
 10. What ________ you ________for dinner? (to cook)

Bài 4: Choose the correct answer

 1. He _____ arrive on time. I think so.
 • will
 • is
 • not
 1. Will your folks _____ before Tuesday?
 • leaving
 • leave
 • leaves
 1. We _____ get there until after dark.
 • will
 • won’t
 • will’nt
 1. We will _____ what your father says.
 • see
 • to see
 • seeing
 1. I don’t ________ go swimming today.
 • think I
 • think I’ll
 • thinking
 1. It ________ tomorrow.
 • will snow
 • snows
 • is snowing
 1. We won’t ________ until we get there.
 • knowing
 • have know
 • know
 1. I ________ back before Friday.
 • ‘ll be
 • will
 • am being
 1. Will you _____ at the rehearsal on Saturday?
 • go
 • be
 • have

10. I’m going to the grocery store. I think _____ buy a turkey.

 • I’ve
 • I’ll
 • I’d

Bài 5: Put the verbs into the correct form (Future Simple)

 1. You (be) _____ very happy.
 2. You (get) _____ a lot of money.
 3. You (buy) _____ a beautiful house.
 4. Your friends (envy) _____ you.
 5. You (meet) _____ a beautiful girl.
 6. You (marry) _____ her.
 7. You and your wife (travel) _____ around the world.
 8. People (serve) _____ you.
 9. They (not/refuse) _____ _____ to make you happy.
 10. But all this (happen / only) _____ _____ when you are 70 years old.
Xem thêm  Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word có đáp án

Đáp án

Bài 1

 1. won’t be
 2. won’t take
 3. won’t clean
 4. will go
 5. won’t pass
 6. won’t take
 7. won’t buy
 8. won’t eat
 9. won’t snow
 10. won’t wait.

Bài 2

 1. Will do
 2. Will be
 3. Will invent
 4. Will be
 5. Will be
 6. Will do
 7. Will catch
 8. Will probably finish
 9. Will find
 10. Will like

Bài 3

 1. Will – meet
 2. Will get married
 3. Will – buy
 4. Will not go
 5. Will – lend
 6. Will – start
 7. Will call
 8. Will – bake
 9. will move
 10. Will – cook

Bài 4

 1. will
 2. leave
 3. won’t
 4. see
 5. think I’ll
 6. will snow
 7. know
 8. ‘ll be
 9. be
 10. I’ll

Bài 5

 1. You will be/’ll be very happy.
 2. You will get/’ll get a lot of money.
 3. You will buy/’ll buy a beautiful house.
 4. Your friends will envy/’ll envy you.
 5. You will meet/’ll meet a beautiful woman.
 6. You will marry/’ll marry her.
 7. You and your wife will travel/’ll travel around the world.
 8. People will serve/’ll serve you.
 9. They will not refuse/won’t refuse to make you happy.
 10. But all this will only happen/’ll only happen when you are 70 years old.

Hy vọng với phần kiến thức cũng như các Bài tập thì tương lai đơn lớp 7, IELTS Cấp tốc đã giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức từ lớp 6 và nắm vững hơn về cách sử dụng thì này trong chương trình tiếng Anh lớp 7. Chúc các em học thật tốt!

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết được chia sẻ bởi caodangyduocdanang.edu.vn Xin cảm ơn!

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button