Giáo dục

Biên bản kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 – Hoatieu.vn

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Bien ban kiem phieu lua chon sach giao khoa lop 6 bien ban lua chon sgk lop chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, năm học 2021-2022 sẽ triển khai dạy học theo chương trình và sách giáo khoa mới lớp 6. Sau đây là Biên bản kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, mời các bạn tham khảo.

1. Biên bản kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 tổ KHTN

TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CHUYÊN MÔN KHTN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN Kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 2022

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2021, tại trường …………… Tổ Chuyên môn KHTN đã tổ chức bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022 của các môn học: Toán, khoa học tự nhiên; công nghệ; tin học.

Tổ kiểm phiếu gồm có:

 1. Đ/c: …………., Tổ trưởng.
 2. Đ/c: ……………, Tổ viên
 3. Đ/c: .., Tổ viên………………….

Kết quả kiểm phiếu:

– Tổng số người được triệu tập họp: ………..

– Có mặt: ………….

– Tổng số phiếu phát ra:………

– Tổng số phiếu thu về:…………..

– Số phiếu hợp lệ: …..; không hợp lệ: ……

– Kết quả số phiếu theo danh mục sách như sau:

1. Môn: Toán

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái, Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

NXB Giáo dục Việt Nam

08

2

Cánh diều

Đỗ Đức Thái, Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

NXB Đại học Sư phạm

3

Chân trời sáng tạo

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị, Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên

NXB Giáo dục Việt Nam

2. Môn: KHTN

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng, Lê Kim Long, Đinh Đoàn Long, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh

NXB Giáo dục Việt Nam

08

2

Cánh diều

Mai Sỹ Tuân, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh

NXB Đại học Sư phạm

3

Chân trời sáng tạo

Cao Cự Giác, Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng

NXB Giáo dục Việt Nam

3. Môn: Công nghệ

Xem thêm  Tham luận về học tập trong Đại hội Chi đoàn 2022 (8 Mẫu)

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng, Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

NXB Giáo dục Việt Nam

08

2

Cánh diều

Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang

NXB Đại học Sư phạm

3

Chân trời sáng tạo

Bùi Văn Hồng, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trần Văn Sỹ

NXB Giáo dục Việt Nam

4. Môn: Tin học

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Cánh diều

Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung

NXB Đại học Sư phạm

08

2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

NXB Giáo dục Việt Nam

Kết thúc kiểm phiếu vào 16h30 ngày 12/03/2021 Biên bản được lập thành 02 bản. Tổ Chuyên môn lưu 1 bản, nộp nhà trường 01 bản.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ KP

TỔ TRƯỞNG

2. Biên bản kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 tổ KHXH

TRƯỜNG…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CHUYÊN MÔN KHTN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN Kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 03 năm 2021, tại trường ………… Tổ Chuyên môn KHXH đã tổ chức bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022 của các môn học: Ngữ Văn, GDCD, GDTC, Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc

Tổ kiểm phiếu gồm có:

 1. Bà …………. – Tổ trưởng
 2. Ông ……….. – Tổ viên
 3. Ông …………. – Tổ viên

Kết quả kiểm phiếu:

– Tổng số người được triệu tập họp: …người

– Có mặt: ……..

– Tổng số phiếu phát ra: …

– Tổng số phiếu thu về: …..

– Số phiếu hợp lệ: …..; không hợp lệ: ……

– Kết quả số phiếu theo danh mục sách như sau:

1. Môn: Ngữ văn

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (chủ biên), Nguyễn Minh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Cánh diều

Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn

NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

3

Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thị Hồng Nam (chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy.

Xem thêm  Cảm nhận về diễn biến tâm trạng của Xi-mông trong đoạn trích Bố

NXB Giáo dục Việt Nam

2. Môn: Lịch sử và địa lí

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỹ, Đào Ngọc Hùng, Đặng Văn Đức ( đồng tổng chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng, Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phan Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Cánh diều

Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh, Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức

NXB Đại học Sư phạm

3

Chân trời sáng tạo

Hà Bích Liên, Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim Hồng, Phạm Thị Bình, Nguyễn Hữu Bách, Vũ Thị Bắc, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Hà Văn Thắng, Phạm Đỗ Văn Trung.

NXB Giáo dục Việt Nam

3. Môn: GDCD

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (tổng chủ biên), Trần Thị Mai Phương (chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Cánh diều

Trần Văn Thắng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang

NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

3

Chân trời sáng tạo

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga.

NXB Giáo dục Việt Nam

4. Môn: Giáo dục thể chất

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Tuyết (đồng tổng chủ biên), Ngô Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh, Toàn (đồng tổng chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Trấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Cánh diều

Lưu Quang Hiệp (tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Hành

NXB Đại học Sư phạm

3

Chân trời sáng tạo

Trịnh Hữu Lộc (tổng chủ biên), Lưu Chí Dũng (chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quang, Phạm Thái Vinh

NXB Giáo dục Việt Nam

5. Môn: Tiếng Anh

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Xem thêm  Soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo) - Ngữ văn 12 - HOC247

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên)

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Cánh diều

Nguyễn Thanh Bình (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh

NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

3

Chân trời sáng tạo

Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên)

NXB Giáo dục Việt Nam

6. Môn: Âm nhạc

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Long (chủ biên), Đỗ Thị Minh Chính, Vũ Mai Lan, Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lan, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Cánh diều

Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã

NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

3

Chân trời sáng tạo

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai, Nguyễn Văn Hà, Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh Tấn

NXB Giáo dục Việt Nam

7. Môn: Mĩ thuật

STT

Tên sách, bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu lựa chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê, Phạm Thị Chính, Phạm Minh Phong, Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sỹ

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Cánh diều

Phạm Văn Tuyên, Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khê, Nguyễn Thị Hồng Thắm

NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

3

Chân trời sáng tạo

– Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc, Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

NXB Giáo dục Việt Nam

Kết thúc kiểm phiếu vào 16h30 ngày 12/3/2021. Biên bản được lập thành 02 bản. Tổ Chuyên môn lưu 1 bản, gửi Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường 1 bản.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

 • Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Hoạt động trải nghiệm
 • Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Lịch sử – Địa lý
 • Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Giáo dục công dân
 • Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Âm nhạc
 • Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Ngữ Văn
 • Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 6 môn Công nghệ
Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button