Giáo dục

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng có đáp án – eLib.VN

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Cau hoi trac nghiem mon lich su dang chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ?

a. 1858-1884

b. 1884-1896

c. 1896-1913 X

d. 1914-1918

Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?

a. Giai cấp tư sản

b. Giai cấp tư sản và công nhân

c. Giai cấp công nhân X

d. Giai cấp tiểu tư sản

Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?

a) Địa chủ phong kiến và nông dân

b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân

c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân X

d) Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản

Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?

a) Độc lập dân tộc X

b) Ruộng đất

c) Quyền bình đẳng nam, nữ

d) Được giảm tô, giảm tức

Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?

a) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến

b) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

c) Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến

d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng X

Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. X

Xem thêm  Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Bạn đến chơi nhà - Văn 7 (8 mẫu)

b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.

c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản

d. Cả a, b và c

Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:

a) Công nhân và nông dân

b) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản

c) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc

d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ X

Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

a) Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)

b) Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)

c) Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)

d) Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời) X

Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?

a) 1917

b) 1918

c) 1919

d) 1920 X

Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?

a) Đảng Xã hội Pháp

b) Đảng Cộng sản Pháp

c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp X

d) Hội Liên hiệp thuộc địa

Câu 11: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?

a) 1920

b) 1921 X

c) 1923

d) 1924

Câu 12: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?

a. 7/ 1920 – Liên Xô

b. 7/ 1920 – Pháp X

c. 7/1920 – Quảng Châu (Trung Quốc)

d. 8/1920 – Trung Quốc

Câu 13: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá “như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân”?

Xem thêm  Phân tích bức tranh thiên nhiên mùa hè trong Khi con tu hú (6 mẫu)

a) Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

b) Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

c) Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái X

d) Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Câu 14: Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?

a. 1924

b. 1925 X

c. 1926

d. 1927

Câu 15: Nguyễn ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào?

a. 12/1924 X

b. 12/1925

c. 11/1924

d. 10/1924

Câu 16: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá” khi nào?

a. Cuối năm 1926 đầu năm 1927

b. Cuối năm 1927 đầu năm 1928

c. Cuối năm 1928 đầu năm 1929 X

d. Cuối năm 1929 đầu năm 1930

Câu 17: Tên chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở Quảng Châu (tháng 5-1929) là gì?

a) Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội

b) Hội Việt Nam cách mạng đồng minh

c) Hội Việt Nam độc lập đồng minh

d) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên X

Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào?

a. 12/1927 X

b. 11/1926

c. 8/1925

d. 7/1925

Câu 19: Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng 1927?

a. Tôn Quang Phiệt

b. Trần Huy Liệu

c. Phạm Tuấn Tài X

d. Nguyễn Thái Học

Câu 20: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?

a. 9-2-1930 X

b. 9-3-1930

c. 3-2-1930

d. 9-3-1931

Câu 21: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

b. Đông Dương cộng sản Đảng X

c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu 22: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?

Xem thêm  Cảm nhận tâm trạng của nhân vật trữ tình trong Đây thôn Vĩ Dạ

a. Cuối tháng 3/1929 X

b. Đầu tháng 3/1929

c. 4/1929

d. 5/1929

Câu 23: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ?

a. 5 đảng viên – Bí thư Trịnh Đình Cửu

b. 6 đảng viên – Bí thư Ngô Gia Tự

c. 7 đảng viên – Bí thư Trịnh Đình Cửu

d. 7 đảng viên – Bí thư Trần Văn Cung X

Câu 24: Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?

a. Tân Việt cách mạng Đảng

b. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên X

c. Việt Nam cách mạng đồng chí Hội

d. Cả a, b và c

Câu 25: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào?

a. 22/2/ 1930

b. 24/2/1930 X

c. 24/2/1931

d. 20/2/1931

Câu 26: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?

a. 6/1927

b. 6/1928

c. 6/1929 X

d. 5/1929

Câu 27: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?

a. 6/1927

b. 6/1928

c. 8/1929 X

d. 7/1929

Câu 28: Tổ chức Đông Dương Cộng sản liên Đoàn được thành lập vào thời gian nào?

a. 7/1927

b. 1/1930 X

c. 2/1930

d. 3/1930

Câu 29: Thời gian ra bản Tuyên đạt nêu rõ việc thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn?

a) 7-1929

b) 9-1929 X

c) 10-1929

d) 1-1930

Câu 30: Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?

a) 22-2-1930

b) 20-2-1930

c) 24-2-1930 X

d) 22-3-1930

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng có đáp án!

Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button