Giáo dục

Công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Cong tac doan va phong trao thanh nien chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Tỉnh đoàn Sơn La khởi công xây dựng nhà tình nghĩa

Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2017 – 2022

Công tác giáo dục của Đoàn được quan tâm triển khai, nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông hiện đại trong đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Bên cạnh việc triển khai toàn diện các mặt công tác giáo dục của Đoàn, các cấp bộ đoàn trong Khối đã tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), coi đây là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn. Trong 05 năm qua, toàn Khối đã có 675 tập thể, 1.523 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.Toàn Khối đã tổ chức 327 diễn đàn, tọa đàm định hướng giá trị đạo đức, lối sống thu hút 45.612 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Việc triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ được các cấp bộ đoàn trong Khối đẩy mạnh với sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù hợp với bối cảnh, tình hình của đất nước; thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sức sáng tạo của thanh niên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; đồng thời tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để thanh niên không ngừng được rèn luyện, cống hiến và ngày càng trưởng thành.Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn trong Khối đã tổ chức được 2.759 hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ 60.683 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội là 92,3 tỷ đồng; đề xuất được 87.050 ý tưởng sáng tạo; tổ chức được 393 buổi tọa đàm, hội thảo, hoạt động thúc đẩy sáng tạo thu hút 24.404 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; có 2.621 công trình, đề tài cấp cơ sở, cấp bộ do đoàn viên tham gia triển khai hoặc do tổ chức đoàn đảm nhận; tổ chức các hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc với tổng giá trị 7,2 tỷ đồng…

Xem thêm  4 bài văn mẫu Phân tích các tầng nghĩa trong đoạn thơ: Nào đâu

Các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; chất lượng đoàn viên, thanh niên ngày càng nâng cao, góp phần tạo nguồn nhân lực trình độ, kỹ năng, chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập được 51 câu lạc bộ học thuật, 35 câu lạc bộ ngoại ngữ; trao 3.635 suất học bổng hỗ trợ sinh viên trị giá 3,8 tỷ đồng; tuyên dương 6.450 “Sinh viên 5 tốt” các cấp; tổ chức 22 cuộc thi về khởi nghiệp; trao học bổng và giới thiệu việc làm cho 7.890 đoàn viên, sinh viên; tổ chức 865 hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên với tổng giá trị 8,5 tỷ đồng…

Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động được các cấp bộ đoàn chú trọng triển khai. Nhờ vậy, chất lượng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngày càng được nâng cao; vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên ngày càng được khẳng định và phát huy. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 473 hội nghị tập huấn cấp cơ sở với 42.570 lượt cán bộ đoàn các cấp tham gia; 2.417 lượt cán bộ đoàn các cấp được cử tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội; giới thiệu được 16.173 đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng, 11.423 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức 67 cuộc đối thoại với đoàn viên, thanh niên…

Xem thêm  Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó lớp 4 - Giải Toán

Một số định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Khối trong nhiệm kỳ mới cần tập trung vào một số định hướng lớn, cụ thể:

Một là: Tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn nhằm xây dựng thế hệ trẻ thời đại mới, sống có lý tưởng, khát vọng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc

Hai là: Tiếp tục triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, linh hoạt trong phương thức tổ chức phù hợp với hoàn cảnh, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính hiệu quả, tính bền vững, trong đó, chú trọng lấy đoàn viên, thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động. Lựa chọn những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng theo hướng có chiều sâu, bền vững, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Gia tăng hàm lượng tri thức, sáng tạo gắn với chuyên môn, thế mạnh của từng đối tượng đoàn viên, thanh niên trong giải quyết các vấn đề mới, khó tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời khơi dậy tinh thần vươn lên của các đối tượng thụ hưởng.

Xem thêm  Đoạn văn cảm nghĩ về một nhân vật ấn tượng khi đọc Đất rừng

Ba là: Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Chú trọng nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ để đoàn viên, thanh niên chủ động tham gia, nắm bắt và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Th.S Bùi Hoàng Tùng

Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết được chia sẻ bởi caodangyduocdanang.edu.vn Xin cảm ơn!

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button