Mẫu đề thi

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án (20 đề)

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về đề thi tin học lớp 3 học kì 2 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Để học tốt Tin học lớp 3, phần dưới đây liệt kê Top 10 Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 năm 2022 – 2023 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tin học lớp 3.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án (20 đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 2 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Thư mục con của thư mục Truyen tranh là:

A. Do-re-mon;

B. Co-nan;

C. Trang Quynh;

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 2. Biểu tượng của This PC là:

A.

B.

C.

D.

Câu 3. Em cần làm gì để bảo vệ thông tin của em và gia đình?

A. Cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu cho người không quen biết.

B. Gửi và nhận tệp từ người lạ.

C. Không trò chuyện hay cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu cho người không quen biết, không gửi và nhận tệp từ người lạ.

D. Công khai thông tin cá nhân và gia đình trên mạng xã hội.

Câu 4. Nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây trên màn hình nền để khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint?

A.

B.

C.

D.

Câu 5. Em cần sử dụng thao tác nháy đúp chuột trong những tình huống nào sau đây?

A. Khởi động một phần mềm trên màn hình nền;

B. Chọn lệnh New Folder trên dải lệnh Home của cửa sổ làm việc với tệp và thư mục để tạo thư mục mới;

C. Mở một thư mục trên máy tính;

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 6. Khẳng định nào sai khi nói về việc sắp xếp công việc:

A. Một việc có thể chia thành những việc nhỏ hơn.

B. Chia một việc thành những việc nhỏ giúp chúng ta dễ hiểu và dễ thực hiện.

C. Khi thực hiện một việc, chúng ta không nên chia nhỏ việc đó thành những việc nhỏ hơn sẽ khó thực hiện.

D. Có nhiều công việc được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ và các bước phải được sắp xếp theo một thứ tự nhất định.

Câu 7. “Nếu em chăm chỉ học hành thì…”. Điền vào vế sau sao cho hợp lí:

A. em sẽ đạt học sinh giỏi.

B. em sẽ là học sinh trung bình.

C. em sẽ được cô giáo khen.

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 8. Tổ của Nam được cô giáo giao cho công việc giới thiệu về một con vật mà em yêu thích. Theo em, công việc nào trong tổ của bạn Nam cần sự trợ giúp của máy tính?

A. Chọn con vật để giới thiệu.

B. Tạo bài trình chiếu giới thiệu về một con vật mà em yêu thích.

C. Phân công công việc cho các bạn trong tổ.

D. Lên kế hoạch thực hiện công việc của tổ.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Đánh dấu X vào ô trống tương ứng.

Câu 2. (1,5 điểm) Hãy điền các cụm từ: tô màu; vẽ thân; vẽ chân, tay; vẽ mắt, miệng; vẽ mũ vào chỗ chấm ở các bước dưới hình vẽ cho thích hợp.

Câu 3. (1,5 điểm) Em hãy chuyển mỗi câu sau đây thành cách nói “Nếu … thì …”:

a) Khi em đi học muộn, lớp em sẽ bị trừ điểm thi đua.

b) Khi đi bộ đi học, em cần đi trên vỉ hè.

………………….. Hết ……………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

– Mỗi câu trắc nghiệm đúng tương ứng với 0,5 điểm.

1. D

2. B

3. C

4. A

5. D

6. C

7. D

8. B

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

0,75

0,75

0,75

0,75

Câu 2

(1,5 điểm)

Bước 1: Vẽ thân

Bước 2: Vẽ mắt, miệng

Bước 3: Vẽ chân, tay

Bước 4: Vẽ mũ

Bước 5: Tô màu

1,5

Câu 3

(1,5 điểm)

a) Nếu em đi học muộn thì lớp em sẽ bị trừ điểm thi đua.

b) Nếu em đi bộ đi học thì em cần đi trên vỉa hè.

0,75

0,75

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 2 – Cánh diều

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất.

Vai trò của thư mục là gì?

A. Thư mục tạo ra để chứa tệp văn bản.

B. Thư mục được tạo ra để lưu trữ các tệp.

C. Thư mục tạo ra để chứa các tệp âm thanh.

D. Thư mục tạo ra để chứa các tệp hình ảnh.

Câu 2. Hình dưới đây minh họa thao tác gì?

A. Tạo mới thư mục

B. Đổi tên thư mục

C. Xóa thư mục

D. Sao chép thư mục

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Luôn chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ.

B. Nói với bố mẹ và thầy cô về việc em bị đe dọa qua mạng.

C. Chia sẻ cho các bạn những video bạo lực.

D. Đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Câu 4. Để bảo vệ dữ liệu trên máy tính khi dùng Internet, em cần làm gì?

A. Tải các phần mềm ứng dụng không rõ nguồn gốc về máy tính.

B. Cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

C. Cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus.

D. Truy cập vào các liên kết lạ.

Câu 5. Để lưu mới tệp trình chiếu mới vừa tạo, em làm như thế nào?

A. Nháy chuột chọn lệnh Open trên bảng chọn File, sau đó đặt tên cho tệp và chọn Save.

B. Nháy chuột chọn lệnh New trên bảng chọn File, sau đó đặt tên cho tệp và chọn Save.

C. Nháy chuột chọn lệnh Save trên bảng chọn File, sau đó đặt tên cho tệp và chọn Save.

D. Nháy chuột chọn lệnh Print trên bảng chọn File, sau đó đặt tên cho tệp và chọn Save.

Câu 6. Đâu không phải là lợi thế của việc tìm hiểu và quan sát thế giới tự nhiên qua công cụ đa phương tiện?

A. Sinh động, trực quan.

B. Nhanh hơn quan sát trong thế giới thực.

C. Có thể dùng lại quan sát kĩ.

D. Được trực tiếp trải nghiệm.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất.

Chia một việc thành một số việc nhỏ hơn là để:

A. Để tiết kiệm thời gian

B. Để kéo dài thời gian

C. Để dễ hiểu và dễ thực hiện hơn

D. Để nhiều người có thể cùng làm một công việc

Câu 8. Với nhiệm vụ: Gấp con hạc bằng một tờ giấy màu trắng. Em hãy cho biết đâu là những gì đã cho?

A. Tờ giấy màu trắng

B. Con hạc bằng giấy màu trắng

C. Tờ giấy màu trắng, cách gấp hạc

D. Cách gấy hạc

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy quan sát bài trình chiếu sau và điền vào bảng bên dưới:

Bài trình chiếu có số trang trình chiếu là:

Trang trình chiếu 1

• Tiêu đề là:

• Nội dung là:

Trang trình chiếu 2

• Tiêu đề là:

• Ngoài tiêu đề còn có dạng thông tin khác là:

Trang trình chiếu 3

• Tiêu đề là:

• Ngoài tiêu đề còn có dạng thông tin khác là:

Câu 2. (1,5 điểm)Em hãy viết thêm vào dấu ? để được câu “Nếu … thì …” phù hợp?

a) Nếu có khách vừa đến nhà thì (?)

b) Nếu (?) thì em xách nước tưới cho cây mới trồng.

Câu 3. (1,5 điểm)Lớp em sắp tổ chức một buổi để mỗi học sinh trong lớp tự giới thiệu về gia đình mình. Em hãy phát biểu nhiệm vụ cho mỗi bạn trong lớp. Trong nhiệm vụ đó, em có gợi ý cho các bạn sử dụng trợ giúp của máy tính không? Máy tính có thể trợ giúp được gì cho nhiệm vụ này?

………………….. Hết ……………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

– Mỗi câu trắc nghiệm đúng tương ứng với 0,5 điểm.

1. B

2. C

3. B

4. C

5. C

6. D

7. C

8. C

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

Bài trình chiếu có số trang trình chiếu là:

3

Trang trình chiếu 1

• Tiêu đề là:

Nhung dieu thu vi ve ca voi xanh

• Nội dung là:

Van Giang – 3C1

Trang trình chiếu 2

• Tiêu đề là:

1. Ladongvat lon nhat the gioi

• Ngoài tiêu đề còn có dạng thông tin khác là:

Ảnh

Trang trình chiếu 3

• Tiêu đề là:

2. Bo nao chi chiem 0.007% trong luong co the

• Ngoài tiêu đề còn có dạng thông tin khác là:

Ảnh

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

Câu 2

(1,5 điểm)

a) Nếu có khách vừa đến nhà thì em chào khách rồi giúp mẹ lấy nước mời khách.

b) Nếu trời không mưa thì em xách nước tưới cây mới trồng.

(Lưu ý: HS viết câu khác phù hợp vẫn tính điểm)

0,75

0,75

Câu 3

(1,5 điểm)

– Nhiệm vụ của mỗi bạn trong lớp: Chuẩn bị nội dung là giới thiệu về gia đình của mình, sưu tầm những hình ảnh về gia đình mình.

– Trong nhiệm vụ đó các bạn nên sử dụng máy tính để tạo bài trình chiếu, giúp bài giới thiệu thêm cuốn hút và sinh động.

0,75

0,75

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 2 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Cho cây thư mục sau:

Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Thư mục gốc là thư mục Ten-lop

B. Thư mục gốc là ổ đĩa D

C. Thư mục gốc là thư mục Toan

D. Thư mục gốc là thư mục Tin

Câu 2. Nhờ máy tính, thông tin cá nhân, gia đình có thể được trao đổi bằng cách:

A. Gửi, nhận thư điện tử.

B. Gửi, nhận tin nhắn.

C. Chia sẻ trên mạng xã hội.

D. Cả ba phương án A, B và C.

Câu 3.Cho các việc sau:

(1) Chọn Pictures.

(2) Nháy chuột vào thẻ Insert.

(3) Nháy chuột vào nút lệnh Insert.

(4) Mở thư mục chứa tệp hình ảnh, chọn tệp hình ảnh.

Em hãy sắp xếp các việc trên đây theo thứ tự chèn hình ảnh vào trang trình chiếu?

A. (2) – (1) – (4) – (3).

B. (3) – (1) – (4) – (2).

C. (2) – (4) – (1) – (3).

D. (3) – (4) – (1) – (2).

Câu 4. Có hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất là bởi vì:

A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

B. Trái Đất quay quanh mình nó.

C. Mặt trời quay quanh Trái Đất.

D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

Câu 5. Thứ tự công việc nấu cơm:

A. Bật nút → Đong gạo → Vo gạo → Đổ nước → Cho vào nồi.

B. Đong gạo → Vo gạo → Đổ nước → Bật nút → Cho vào nồi.

C. Vo gạo → Đổ nước → Cho vào nồi → Đong gạo → Bật nút.

D. Đong gạo → Vo gạo → Đổ nước → Cho vào nồi → Bật nút.

Câu 6. Tổ em được giao trực nhật lớp học vào ngày mai. Với vai trò là tổ trưởng em nên làm thế nào để hoàn thành thật tốt công việc?

A. Để cho các bạn thoải mái trực nhật, ai làm việc gì cũng được.

Xem thêm  Đề thi vào 10 môn Ngữ văn qua các năm - HOCMAI - Học Tốt

B. Tất cả các thành viên trong tổ đều làm một việc.

C. Phân chia công việc trực nhật lớp học thành những việc nhỏ hơn và giao cho các bạn thực hiện.

D. Một mình em tự làm hết công việc trực nhật lớp.

Câu 7. Em hãy chọn phương án phù hợp để điền vào chỗ trống.

Nếu em không làm bài tập về nhà thì ….

A. Em sẽ bị cô giáo nhắc nhở

B. Em sẽ được cô giáo khen thưởng

C. Em sẽ dễ dàng hiểu bài hơn

D. Em sẽ được điểm cao

Câu 8. Em hãy xác định những gì đã có trước và việc cần làm trong tình huống sau: “Chiều nay đi học về em sẽ trồng cây hoa hồng mẹ em vừa mua”

A. Những gì đã có trước: chiều nay, việc cần làm: trồng cây.

B. Những gì đã có trước: mẹ em vừa mua, việc cần làm: cây hoa hồng.

C. Những gì đã có trước: trồng cây, việc cần làm: cây hoa hồng.

D. Những gì đã có trước: cây hoa hồng, việc cần làm: trồng cây.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hãy ghép việc làm ở bên trái với hậu quả có thể xảy ra ở cột bên phải cho phù hợp.

Việc làm

Hậu quả

1) Chia sẻ kế hoạch đi du lịch của gia đình em.

a) Kẻ xấu có thể đoán được mật khẩu và mở điện thoại để đọc trộm tin nhắn, mạo danh để gọi điện, nhắn tin nói xấu, xúc phạm người khác, …

2) Đặt mật khẩu mở điện thoại thông minh là ngày sinh của bản thân.

b) Kẻ xấu có thể lấy cắp thông tin cá nhân, gia đình em để lừa đảo, gây hại cho em và gia đình.

3) Cung cấp ảnh chụp của mẹ em cho người khác khi chưa hỏi ý kiến mẹ.

c) kẻ xấu có thể đột nhập khi gia đình em không có ở nhà.

4) Nháy chuột vào địa chỉ trang web do người lạ gửi đến.

d) Kẻ xấu có thể chỉnh sửa, cắt ghép để bôi nhọ, xúc phạm, gây hiểu nhầm.

Câu 2. (1,5 điểm) Hãy sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự phù hợp mà bạn nhỏ cần thực hiện vào buổi sáng để chuẩn bị đi học.

Câu 3. (1,5 điểm) Trong các câu “Nếu … thì …” sau đây, đâu là điều kiện, đâu là công việc?

a) Nếu bản tin dự báo thời tiết báo ngày mai trời mưa thì em mang theo áo mưa khi đi học.

b) Nếu ngày mai có tiết Giáo dục thể chất thì em mặc trang phục thể thao.

………………….. Hết ……………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

– Mỗi câu trắc nghiệm đúng tương ứng với 0,5 điểm.

1. B

2. D

3. A

4. B

5. D

6. C

7. A

8. D

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

(1) – c

(2) – a

(3) – d

(4) – b

0,75

0,75

0,75

0,75

Câu 2

(1,5 điểm)

Thứ tự đúng: D) – A) – C) – B).

1,5

Câu 3

(1,5 điểm)

a)Điều kiện: Bản tin dự báo thời tiết báo ngày mai trời mưa.

Công việc: Mang theo áo mưa đi học.

b) Điều kiện: Ngày mai có tiết học Giáo dục thể chất.

Công việc: Mặc trang phục thể thao.

0,5

0,25

0,5

0,25

Lưu trữ: Đề thi Hóa học lớp 10 Giữa kì 1 sách cũ

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 1)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các dạng thông tin thường gặp:

A. Dạng văn bản B. Dạng âm thanh

C. Dạng hình ảnh D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Cấu tạo của chuột máy tính gồm mấy thành phần?

A. 2 B. 4

C. 3 D. 1

Câu 3: Tác dụng của hai phím có gai F và J là?

A. Để gõ phím

B. Làm mốc cho việc đặt các ngón tay

C. Gõ phím bằng 10 ngón

D. Làm điểm xuất phát khi gõ phím

Câu 4: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím ?

A. 3 B. 4

C. 5 D. 6

Câu 5: Đặt tay trên bàn phím để bắt đầu gõ phím tại hàng phím nào ?

A. Hàng phím cơ sở B. Hàng phím số

C. Hàng phím dưới D. Hàng phím trên

Câu 6: Để xoá một vùng hình vẽ, em chọn một một phần hình vẽ bằng công cụ chọn hoặc chọn tự do rồi nhấn phím nào?

A. Shift

B. Alt

C. Ctrl

D. Delete

Câu 7: Khi làm xong một phép tính trong phần mềm Cùng học toán 3, muốn kiểm tra kết quả em phải thực hiện thao tác nào?

A. Nháy nút

B. Nháy nút

C. Nháy nút

D. Không cần thực hiện bất kì thao tác nào, phần mềm tự động cộng điểm.

Câu 8: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1 B. F2

C. F3 D. F4

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy dùng phần mềm soạn thảo Word để soạn thảo đoạn văn bản sau bằng kiểu gõ Telex: (4 điểm)

LỜI CỦA THẦY Rồi các em một ngày sẽ lớn Sẽ bay xa đến tận cùng trời Có bao giờ nhớ lại các em ơi Mái trường xưa một thời em đã sống Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao…

Câu 2: Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình sau đây trong phần mềm paint: (2 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án D C B C A D A B Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

– Gõ in hoa tất cả các chữ trong tiêu đề bài thơ: 0.75 điểm

– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Câu 2:

– Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0.25 điểm

– Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (1.75 điểm)

+ Vẽ cánh buồm: 1điểm

+ Vẽ thân thuyền : 0.5 điểm

+ Tô màu: 0.25 điểm

– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu: trừ 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 2)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng nào?

A. Dạng văn bản, âm thanh

B. Dạng âm thanh, hình ảnh

C. Dạng hình ảnh, văn bản

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Có mấy thao tác sử dụng chuột?

A. 4 B. 3

C. 2 D. 5

Câu 3: Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A B. Phím L

C. Phím F, G D. Phím S

Câu 4: Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ?

A. Phím Z B. Phím Q

C. Phím T D. Phím cách

Câu 5: Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là?

A. F, J B. J, K

C. K, F D. F, L

Câu 6: Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp màu.

B. Nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu

C. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu

D. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu.

Câu 7: Để khởi động phần mềm Tidy Up, ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

A. B.

C. D.

Câu 8: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

A. B.

C. D.

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em sử dụng các công cụ đã học để vẽ và tô màu hình ngôi sao theo mẫu sau: (1.5 điểm)

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy soạn thảo các câu ca dao sau bằng kiểu gõ Telex: (4.5 điểm)

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương Mịt mù khói toả ngàn sương Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh, nước biếc như tranh hoạ đồ.

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án B A C D A B C D Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0. 25 điểm

– Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (1.25 điểm)

+ Vẽ đường thẳng và nối các đường thẳng để vẽ được hình ngôi sao: 1điểm

+ Tô màu: 0.25 điểm

– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu: trừ 0.25 điểm

Câu 2:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm

– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 3)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tiếng hát cho em dạng thông tin nào?

A. Dạng văn bản B. Dạng âm thanh

C. Dạng hình ảnh D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

A. G, H, K, I, O B. 1, 2, 3, 4, 5

C. S, F, R, X, J D. 5, 6, 7, 8, 9

Câu 3: Để gõ được chữ “Sông” theo kiểu gõ VNI em gõ?

A. Soong B. Son3g

C. So6ng D. So9ng

Câu 4: Theo kiểu gõ telex cách gõ nào là sai:

A. Dấu sắc = F. B. Dấu nặng = J.

C. Dấu hỏi = R. D. Dấu ngã = X.

Câu 5: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây:

Câu 6: Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ tẩy?

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm lại từ đầu em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

Câu 8: Phần mềm nào giúp các em tạo thói quen ngăn nắp, sạch sẽ trong cuộc sống ?

A. Word B. Tidy Up

C. Blocks D. Alphabet Blocks

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em hãy sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint để vẽ và tô màu cho hình sau: (3 điểm)

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản em hãy gõ đoạn thơ sau bằng kiểu gõ Telex: (3 điểm)

QUÊ HƯƠNG Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án B C C A D A C B Điểm 0.5 0.5 0.50.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0. 5 điểm

– Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (2.5 điểm)

+ Vẽ đường thẳng: 1điểm

+ Vẽ đường cong: 0.5 điểm

+ Tô màu: 1 điểm

– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu: trừ 0.5 điểm

Câu 2:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

– Gõ in hoa tất cả các chữ trong tiêu đề bài thơ: 0.75 điểm

– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 4)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nút lệnh nào dùng để tắt máy tính?

A. Start B. Stop

C. Shut down D. Shift

Câu 2: Theo kiểu gõ telex thì cách gõ nào sau đây là đúng:

A. Ô = O6. B. Ô = OO.

C. Ô = OW. D. Ô = O9.

Xem thêm  Đề cương ôn tập học kỳ II môn Vật lí 8 - Loigiaihay.com

Câu 3: Những phím dưới đây thuộc hàng phím nào?

A. Hàng phím trên B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím số D. Hàng phím cơ sở

Câu 4: Khoanh tròn phần mềm gõ Tiếng Việt có dấu?

Câu 5: Khi gõ tổ hợp phím SHIFT + phím có hai kí hiệu trên bàn phím, em nhận được:

A. Kí hiệu dưới B. Kí hiệu trên

C. Cả a, b D. Cả a,b,c đều sai

Câu 6:Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ vẽ đường cong?

Câu 7: Có mấy kiểu bài học trong phần mềm Alphabet Blocks?

A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

Câu 8: Để dọn đồ vật vào đúng vị trí của nó, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy chuột lên đồ vật

C. Kéo thả chuột vào vị trí của nó

B. Rê chuột vào đồ vật

D. Nháy đúp chuột lên đồ vật

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Sử dụng các công cụ sao chép màu và công cụ tô màu để tô màu ngôi nhà bên phải như hình bên trái : (1,5 điểm)

Câu 2: Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Word em hãy hãy gõ đoạn thơ sau theo kiểu Telex: (4,5 điểm)

Hương rừng thơm đồi vắng Nước suối trong thầm thì Cọ xoè ô che nắng Râm mát đường em đi Hôm qua em tới trường Mẹ dắt tay từng bước Hôm nay mẹ lên nương Một mình em tới lớp

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án C B A C B D A D Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0.25 điểm

– Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đúng mẫu (1.25 điểm)

Bao gồm: mái nhà, 2 cửa sổ, cửa chính, tường: mỗi hình tô màu đúng 0.25 điểm

– Nếu tô màu sai hoặc thiếu: trừ 0.25 điểm

Câu 2:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm

– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 5)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi đọc truyện tranh, em nhận được thông tin dạng nào?

A. Dạng văn bản, âm thanh

B. Dạng âm thanh, hình ảnh

C. Dạng hình ảnh, văn bản

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Những phím dưới đây thuộc hàng phím nào?

A. Hàng phím trên B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím số D. Hàng phím cơ sở

Câu 3: Con trỏ soạn thảo trong phần mềm Word có dạng hình gì?

A. Mũi tên B. Dấu cộng

C. Bút chì D. Vạch đứng nhấp nháy

Câu 4: Để xoá chữ “n” trong hình bên “Trần Quan|g Khải” em sử dụng phím nào?

A. Caps Lock B. Delete

C. Backspace D. Enter

Câu 5: Công cụ Tô Màu là công cụ nào dưới đây?

Câu 6: Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A. Học tiếng Anh

C. Học làm công việc gia đình.

B. Học vẽ.

D. Học toán

Câu 7: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F1 B. F2

C. F3 D. F4

Câu 8: Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng khách như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa?

A. 4 B.5

C.3 D.6

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình bên trong phần mềm paint: (3 điểm)

Câu 2: Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy gõ bài thơ sau đây theo kiểu gõ Telex(3 điểm)

EM LÀ HOA HỒNG NHỎ Em sẽ là mùa xuân của Mẹ Em sẽ là màu nắng của Cha Em đến trường học bao điều lạ Môi hé cười là những nụ hoa

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án C B D C D A B A Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

– Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0.25 điểm

– Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (2.75 điểm)

+ Vẽ chân cột cờ: 0,75 điểm

+ Vẽ lá cờ: 1 điểm

+ Tô màu: 1 điểm

– Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu: trừ 0.5 điểm

Câu 2:

– Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

– Gõ in hoa tất cả các chữ trong tiêu đề bài thơ: 0.75 điểm

– Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

– Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 6)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các bộ phận cơ bản của máy tính gồm?

A. Màn hình, bàn phím B. Thân máy

C. Chuột D. Cả A, B, C

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Blocks?

A. B.

C. D.

Câu 3: Khi Hoa muốn gõ chữ Ô theo kiểu Telex. Sau khi gõ chữ O, Hoa lại gõ chữ thường o. Vậy Hoa sẽ nhận được kết quả nào?

A. Chữ hoa Ô B. Các chữ Oo

C. Chữ oo D. chữ ÔÔ

Câu 4: Để gõ được từ “đi học” theo kiểu Vni, em sẽ phải gõ như thế nào?

A. d9i hoc5 B. d8i hoc5

C. d7i hoc 4 D. d6i hoc7

Câu 5: Để gõ được kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu, em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

A. Caps Lock B. Ctrl

C. Shift D. Alt

Câu 6:Khi học với phần mềm học toán 3, khi không làm được phép tính em có thể hỏi máy tính bằng cách nháy chuột lên nút nào dưới đây?

A. B.

C. D.

Câu 7: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1 B. F2

C. F3 D. F4

Câu 8: Công cụ nào dùng để sao chép màu hình vẽ?

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn, thao tác nào sau đây là đúng ?

A. Chọn công cụ → Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ → Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

B. Chọn công cụ → Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ → Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

C. Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ → Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

D. Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép → Chọn công cụ → Chọn công cụ → Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép.

Câu 10: Nếu làm việc trên máy vi tính mà thường nhìn gần màn hình em sẽ bị?

A. Cận thị B. Ho

C. Sổ mũi D. Đau lưng

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được câu đúng (1điểm)

a) Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng trông giống như ……………………….

b) Người ta coi………………………. là bộ não của máy tính.

c) Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên…………………………………………

d) Em điều khiển máy tính bằng ……………………….và …………………………….

Câu 2: Nêu quy tắc gõ chữ có dấu. Nêu cách gõ dấu huyền, dấu hỏi bằng kiểu gõ Telex? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy nêu các phòng có trong phần mềm Tidy Up? (2 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án D B A A C C B D B A Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi câu đúng được 0.25 điểm

a) Màn hình tivi

b) Bộ xử lý.

c) Màn hình

d) Chuột và bàn phím

Câu 2:

– Quy tắc gõ chữ có dấu (1 điểm)

Để gõ 1 từ có dấu, em thực hiện theo quy tắc: “ Gõ chữ trước, gõ dấu sau” (0.5 điểm)

+ Gõ hết các chữ trong từ. (0.25 điểm)

+ Gõ dấu. (0.25 điểm)

– Cách gõ dấu huyền, dấu hỏi bằng kiểu gõ Telex: (1 điểm)

+ Để được dấu huyền em gõ chữ f (0.5 điểm)

+ Để được dấu hỏi em gõ chữ r (0.5 điểm)

Câu 3: Các phòng có trong phần mềm Tidy Up là:

Hall: Phòng đợi.

Living room: Phòng khách

Kitchen: Phòng bếp

Dining Room: Phòng ăn

Bathroom: Phòng tắm

Bedrom: Phòng ngủ

– Mỗi đáp án sai trừ 0.3 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 7)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

A. Thân máy B. Màn hình

C. Chuột D. Bàn phím

Câu 2: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F1 B. F4

C. F3 D. F2

Câu 3: Để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo em dùng phím:

A. Backspace B. Delete

C. Crtl D. Shift

Câu 4: Quy tắc gõ chữ có dấu là:

A. Gõ theo ý thích

B. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.

C. Gõ hết các chữ trong từ, gõ dấu.

D. Gõ từ trái sang phải

Câu 5: Phím Enter dùng để làm gì trong khi soạn thảo văn bản?

A. Xuống dòng B. Cách chữ

C. Xóa chữ D.Tất cả đều đúng.

Câu 6: Phần mềm ứng dụng nào dưới đây được dùng để soạn thảo văn bản?

A. Microsoft Excel B. Microsoft Word

C. Paint D. Dots

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô B. Cái áo

C. Tờ báo D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks?

A. B.

C. D.

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực hiện qua mấy bước?

A. 4 B. 3

C. 2 D. 5

Câu 10: Để sao chép màu từ một màu có sẵn trên hình vẽ, em chọn công cụ nào dưới đây trong hộp công cụ?

A. B.

C. D.

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy kể tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím? (1điểm)

Câu 2: Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy điền các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõ Kết quả nhận được ô ê ơ ư đ ă â hoa phượng nở rộ

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án B D A C A B D A A C Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím :có 5 hàng phím, đó là:

– Hàng phím số

– Hàng phím trên

– Hàng phím cơ sở

– Hàng phím dưới

– Hàng phím cách

Mỗi ý đúng được 0.2 điểm

Câu 2: Các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint?

– Nháy chuột để chọn công cụ tô màu trong hộp công cụ. (1điểm. Nếu không nêu được tên công cụ là công cụ tô màu thì trừ đi 0.5 điểm).

– Nháy chuột chọn màu vẽ để tô (0.5 điểm)

– Nháy chuột vào vùng muốn tô màu (0.5 điểm)

Câu 3: Các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõ Kết quả nhận được oo ô ee ê ow ơ uw ư dd đ aw ă aa â hoa phuwowngj hoa phượng

– Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Xem thêm  Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 8)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào của máy tính được coi là có chứa bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính?

A. Chuột B. Thân máy

C. Màn hình D. Bàn phím

Câu 2: Các bộ phận của chuột máy tính là:

A. Nút trái B. Nút phải

C. Bánh lăn D. Cả A, B, C

Câu 3: Để xóa được chữ “n” trong hình bên em sử dụng phím nào?

A. Backspace B. Delete

C. Capslock D. Enter

Câu 4: Trong Word 2003, để gõ từ “Việt Nam” theo kiểu Telex em gõ như thế nào?

A. Vie6t5 Nam B. Viewtj Nam

C. Vieetf Nam D. Vieetj Nam

Câu 5: Vùng trắng lớn ở giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word là gì?

A. Vùng soạn thảo B. Vùng trắng

C. Con trỏ D. Con trỏ soạn thảo

Câu 6: Trong Word 2003 , hai phím nào dùng để xoá chữ gõ sai?

A. Delete và Shift

B. Shift và Caps Lock

C. Backspace và Shift

D. Delete và Backspace

Câu 7: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

A. B.

C. D.

Câu 8: Đâu là phòng tắm trong phần mềm Tidy up?

A. Hall B. Living room

C. Kitchen D. Bathroom

Câu 9: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện sau để vẽ được 1 đường cong?

1. Chọn màu vẽ, nét vẽ.

2. Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa.

3. Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ.

4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.

A. 1-2-3-4 C. 2-3-1-4

B. 3-1-4-2 D. 1-3-4-2

Câu 10: Biểu tượng nào là phần mềm Paint ?

A. B.

C. D.

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Hãy sắp xếp các cụm từ thành câu có nghĩa: (1 điểm)

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc.

…………………………………………………………………………………………

B. có nhiều, màn hình, Trên, biểu tượng.

…………………………………………………………………………………………

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

Câu 3: Hãy điền từ thích hợp vào trong các ô trống trong phát biểu sau đây: (1 điểm)

Khi soạn thảo trong chế độ Telex:

a) Nếu gõ aa ta nhận được chữ â, để nhận được từ aa ta sẽ gõ ……

b) Nếu gõ AX ta nhận được chữ Ã, để nhận được từ AX ta sẽ gõ …..

c) Nếu gõ thừa dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Thánh, để bỏ dấu sắc ta sẽ gõ ……………..

d) Nếu gõ nhầm dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Hắng, để sửa thành Hằng ta sẽ gõ ……..

Câu 4: Em hãy viết lại cách soạn thảo đoạn văn bản sau theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Hạt gạo làng ta | …………………………….

Có vị phù sa | …………………………….

Của sông kinh Thầy | …………………………….

Có hương sen thơm | …………………………….

Trong hồ nước đầy | …………………………….

Có lời mẹ hát | …………………………….

Ngọt bùi đắng cay…| …………………………….

Tác giả: Xuân Diệu | …………………………….

Ví dụ: đề thi tin học lớp 3 | ddeef thi tin hocj lowps 3

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án B D A C A D B D B C Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi câu sắp xếp đúng được 0.5 điểm

A. Máy tính làm việc khi nối với nguồn điện

B. Trên màn hình có nhiều biểu tượng

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

– Mỗi phép nối đúng được 0.25 điểm.

Câu 3:

Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

a) aaa

b) AXX

c) z

d) f

Câu 4: Theo kiểu gõ Telex ta sẽ gõ như sau: (2 điểm): mỗi dòng đúng được 0.25 điểm

Hạt gạo làng ta | Hatj gaoj langf ta

Có vị phù sa | Cos vij phuf sa

Của sông kinh Thầy | Cuar soong kinh Thaayf

Có hương sen thơm | Cos huwowng sen thowm

Trong hồ nước đầy | Trong hoof nuwowcs ddaayf

Có lời mẹ hát | Cos lowif mej hats

Ngọt bùi đắng cay… | Ngotj buif ddawngs cay…

Tác giả: Xuân Diệu | Tacs giả: Xuaan Dieeuj

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 9)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Đâu là tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính:

A. B.

C. D.

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Dots?

Câu 3: Để gõ bàn phím em đặt tay tại hàng phím xuất phát nào?

A. Hàng phím cơ sở

B. Hàng phím trên

C. Hàng phím dưới

D. Hàng phím số

Câu 4: Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là?

A. Enter B. Caps Lock

C. Backspace D. Delete

Câu 5: Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

A. Shift và Alt

B. Alt và Caps Lock

C. Shift và Caps Lock

D. Alt và Ctrl

Câu 6: Với kiểu gõ Telex để gõ chữ “Ư” em gõ:

A. U + W B. E + U

C. W + U D. A + W

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm bài tiếp theo em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

A. B.

C. D.

Câu 8: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím ?

A. F1 B. F2

C. F3 D. F4

Câu 9: Phần mềm dùng để vẽ có tên là gì?

A. Paint B. Word

C. Mario D. Tidy Up

Câu 10: Để khởi động trò chơi hoặc phần mềm Paint em thực hiện thao tác sử dụng chuột nào?

A. Nháy chuột B. Kéo thả chuột

C. Di chuyển chuột D. Nháy đúp chuột

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối sao cho đúng? (1 điểm)

Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường thẳng? (2 điểm)

Câu 3: Nêu lại bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ các từ sau “đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre”. (2 điểm)

Ví dụ: Để gõ từ “mưa xuân” em gõ muwa xuaan

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C B A D C A B B A D Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối đúng 1 điểm, mỗi ý nối sai trừ 0.5 điểm

Câu 2: Các bước thực hiện vẽ đường thẳng là:

Bước 1: Chọn công cụ vẽ đường thẳng trong hộp công cụ. ( 0.5đ)

Bước 2: Chọn màu vẽ. ( 0.5đ)

Bước 3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ ( 0.5đ)

Bước 4: Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng. ( 0.5đ)

Câu 3:

– Bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. (1 điểm)

Để có chữ ă â ê ô ơ ư đ Em gõ aw aa ee oo ow uw dd

Mỗi chữ sai trừ 0.15 điểm

– Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ các từ sau “đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre”. (1 điểm)

Để có chữ đi chơi cây đa lên nương măng tre Em gõ ddi chowi caay dda leen nuwowng mawng tre Điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 10)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thao tác nháy đúp chuột được thực hiện như thế nào?

A. Nhấn hai lần liên tiếp nút trái chuột.

B. Nhấn một lần nút trái chuột.

C. Nhấn một lần nút phải chuột.

D. Nhấn hai lần liên tiếp nút phải chuột.

Câu 2: Khi ngồi làm việc với máy tính, khoảng cách từ mắt tới màn hình là:

A. 5 m – 8 m B. 50dm – 80dm

C. 50cm – 80cm D. 5mm – 8mm

Câu 3: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word?

A. B.

C. D.

Câu 4: Để gõ được dòng chữ như hình dưới đây, em cần phải sử dụng hàng phím nào?

A S D F G H J K L ;

A. Hàng phím trên B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím số D. Hàng phím cơ sở

Câu 5: Hàng phím nào sau đây không thuộc khu vực chính của bàn phím?

A. Hàng phím số

B. Hàng có các phím từ F1 đến F12

C. Hàng phím trên

D. Hàng phím cơ sở

Câu 6: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Sticks?

A. B.

C. D.

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô B. Cái áo

C. Tờ báo D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks ?

A. B.

C. D.

Câu 9: Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào?

A. Trái chuột B. Phải chuột

C. Đúp chuột D. Cả A, B, C

Câu 10: Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + S B. Shift + S

C. Ctrl + Z D. Ctrl + S

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint. (1 điểm)

a) :………..

b) :………..

c) :………..

d) :………..

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Các kí tự gõ trên bàn phím Kết quả hiện trên màn hình Cốm Caay Hành và tỏi Hoof howir Truwowngf hocj Hoa vàng trên cỏ xanh Bài tập Tin hocj

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

Để có dấu Em gõ chữ Dấu huyền Dấu sắc Dấu hỏi Dấu ngã Dấu nặng

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

(A) Kitchen (1) Phòng ngủ (B) Dining Room (2) Phòng đợi (C) Living Room (3) Phòng ăn (D) Hall (4) Phòng tắm (E) Bathroom (5) Phòng bếp (F) Bedrom (6) Phòng khách

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án A C B D B C D A A C Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint.

a) : Dùng để chọn 1 phần hình vẽ (0.25 điểm)

b) : Dùng để tô màu (0.25 điểm)

c) : Dùng để vẽ đường thẳng (0.25 điểm)

d) : Dùng để vẽ đường cong (0.25 điểm)

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

– Mỗi ý viết đúng được 0.25 điểm.

Các kí tự gõ trên bàn phím Kết quả hiện trên màn hình Cooms Cốm Caay Cây Hanhf vaf toir Hành và tỏi Hoof howir Hồ hởi Truwowngf hocj Trường học Hoa vangf treen cor xanh Hoa vàng trên cỏ xanh Baif taapj Bài tập Tin hocj Tin hocj

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

– Mỗi quy tắc đúng được 0.2 điểm

Để có dấu Em gõ chữ Dấu huyền f Dấu sắc s Dấu hỏi r Dấu ngã x Dấu nặng j

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

– Mỗi phép nối sai trừ 0.15 điểm

(A) Kitchen A-5 (1)Phòng ngủ (B) Dining Room B-3 (2)Phòng đợi (C) Living Room C-6 (3)Phòng ăn (D) Hall D-2 (4)Phòng tắm (E) Bathroom E-4 (5)Phòng bếp (F) Bedrom F-1 (6)Phòng khách

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 năm 2022 – 2023 có đáp án (20 đề)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều
Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button