Bộ Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2 năm 2023 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3 Học kì 2.

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Đề CK2 Toán 3 KNTT Xem thử Đề CK2 Toán 3 CTST Xem thử Đề CK2 Toán 3 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 3 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 3 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 3 – Cánh diều

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 2 – Kết nối tri thức

Năm học 2023 – 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh có 5 tờ tiền mệnh giá 20 000 đồng. Số tiền Minh có là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đó, 1 quả bóng vàng. Khi lấy một quả bóng từ trong chiếc hộp thì có mấy khả năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 giờ = …. phút”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120

Câu 4.Phép chia nào dưới đây có số dư là 1

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 tháng 6 năm 2022 là Thứ Hai. Vậy Thứ Hai tiếp theo của tháng 6 vào ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số gồm 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục và hai đơn vị viết là:

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852

Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho số cây trồng được của một quận vào các năm 2019; 2020; 2021 lần lượt là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

……………

……………

…………..

b) Tính tổng số cây của quận đó trồng được trong 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

54 679 – 36 198

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

27 061 × 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

52 764 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ………………………………

= ………………………………

b) 2 × 45000 : 9

= ………………………………

= ………………………………

Câu 11. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

5 257 …… 52 657

78 382 ………….. 9 991

8 712 …………. 60 995

7 271 ……….. 2 612

7 875 ………..7 890

Câu 12. Giải toán

Hôm qua bác Tâm thu hoạch được 13 500 kg nhãn, hôm nay thu hoạch được ít hơn hôm qua 700 kg. Hỏi cả hai ngày bác Tâm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam nhãn?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 13.

Hôm nay Mai và các bạn vào một cửa hàng bán kem. Mỗi người trong nhóm của Mai gọi một cốc kem. Dưới đây là bảng thống kê những loại kem mà nhóm bạn của Mai đã gọi:

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi cốc kem giá 15 000 đồng, hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mại “mua 5 tặng 1”. Tổng số tiền nhóm bạn của Mai cần trả là ………………. đồng.

Mai gọi kem vị vani nhưng đã lấy nhầm cốc kem vị khác. Khả năng xảy ra là:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 2 – Cánh diều

Năm học 2023 – 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan sát hình vẽ dưới đây, điền từ thích hợp vào chỗ chấm.

Diện tích hình A …. diện tích hình B?

A. lớn hơn

B. bé hơn

C. bằng

D. không so sánh được

Câu 2. Cho bảng thống kê sau:

Địa điểm

Hà Nội

Sapa

Cà Mau

Nhiệt độ

38 oC

20 oC

30 oC

Quan sát bảng số liệu và cho biết nhiệt độ ở Hà Nội cao hơn nhiệt độ ở Sapa bao nhiêu độ C?

A. 10oC

B. 12oC

C. 15oC

D. 18oC

Câu 3. Năm nay mẹ 36 tuổi, tuổi của con bằng tuổi của mẹ giảm đi 4 lần. Hỏi năm nay con mấy tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 10 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 4. Một nhóm bạn gồm Hoa, Hồng, Huệ, Hương. Cô giáo chọn 1 bạn bất kì để làm nhóm trưởng. Cô giáo ‘không thể’ chọn bạn nào?

A. Hoa

B. Hồng

C. Đào

D. Hương

Câu 5. Chọn phát biểu đúng

A. 85 367 phút < 74 256 phút

B. 10 000 dm > 9 000 m

C. 10 lít > 9 999 ml

D. 10 km > 90 000 m

Câu 6. Số 86 539 có chữ số hàng chục nghìn là:

A. 8

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 7.Một hình vuông có chu vi 20 cm. Diện tích của hình vuông đó là:

A. 20 cm2

B. 25 cm

C. 25 cm2

D. 20 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đọc nội dung sau và trả lời câu hỏi.

Bốn trang trại A, B, C, D có số gà như sau:

Trang trại A: 74 052 con.

Trang trại B: 76 031 con.

Trang trại C: 7 894 con.

Trang trại D: 74 785 con.

a) Số 76 031 đọc là: ……………………………………………………………………….

b) Chữ số 4 trong số 74 052 có giá trị là: ………………………………………….

c) Nếu làm tròn đến chữ số hàng nghìn thì ta nói trang trại C có khoảng ………… con gà.

d) Trong bốn trang trại trên:

Trang trại ……… có số gà nhiều nhất.

Trang trại ………. có số gà ít nhất.

Câu 9. Đặt tính rồi tính

7 479 + 3 204

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

24 516 – 4 107

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

13 104 × 7

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

48 560 : 5

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 10. Tính giá trị biểu thức:

a) 8 103 × 3 – 4 135

= ……………………………………….

= ……………………………………….

b) 24 360 : 8 + 6 900

= ……………………………………….

= ……………………………………….

c) (809 + 6 215) × 4

= ……………………………………….

= ……………………………………….

d) 17 286 – 45 234 : 9

= ……………………………………….

= ……………………………………….

Câu 11. Cho hình vuông ABCD, hình tròn tâm O (như hình vẽ)

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào :

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng.

b) O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Hình trên có 4 góc vuông.

d) Hình tròn tâm O có bán kính là AC.

Câu 12. Giải toán

Hoa mua gấu bông hết 28 000 đồng, mua keo dán hết 3 000 đồng. Hoa đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Hoa bao nhiêu tiền?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 2 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 – 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. So sánh cân nặng của túi muối và túi đường?

A. Túi đường nặng hơn túi muối

B. Túi muối nặng hơn túi đường

C. Túi đường nhẹ hơn túi muối

D. Hai túi có cân nặng bằng nhau

Câu 2. Số liền sau của số 65 238 là:

A. 76 238

B. 55 238

C. 65 239

D. 65 237

Câu 3. Cho hình vẽ sau, cho biết góc vuông tại đỉnh nào?

A. Góc vuông tại đỉnh A

B. Góc vuông tại đỉnh B

C. Góc vuông tại đỉnh C

D. Đây không phải góc vuông

Câu 4. Làm tròn số 54 328 đến hàng chục nghìn, ta được số:

A. 54 000

B. 55 000

C. 50 000

D. 60 000

Câu 5. Cho hình chữ nhật MNPQ có MN = 5 cm. Tính độ dài PQ

A. PQ = 5 cm

B. PQ = 5 m

C. PQ = 3 cm

D. PQ = 3 m

Câu 6. Số lớn nhất trong các số 585; 9 207; 54 138; 13 205 là:

A. 585

B. 54 138

C. 9 207

D. 13 205

Câu 7. Mẹ đi công tác ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9 cùng năm. Số ngày Mẹ đi công tác là:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 8 ngày

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Chu vi của một hình chữ nhật bằng tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

b) Chu vi của một hình vuông gấp 2 lần độ dài cạnh hình vuông đó.

c) Số 3 000 gấp lên 3 lần thì được số 6 000.

d) Số 4 000 giảm đi 2 lần thì được số 2 000.

Câu 9. Đặt tính rồi tính

23 617 – 12 178

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

72 425 + 1 933

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

21 725 × 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

8 438 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 18 000 + 22 000 – 15 000

= …………………………………………..

= …………………………………………..

b) (66 265 – 44 526) × 2

= …………………………………………..

= …………………………………………..

c) 27 582 + 26 544 : 2

= …………………………………………..

= …………………………………………..

d) 12 458 : 2 × 3

= …………………………………………..

= …………………………………………..

Câu 11. Điền >, <, =

67 012 …… 70 000

20 340 ……… 20 430

96 329 ……… 95 132

20 306 ……… 20 000 + 300 + 6

78 659 …… 79 659

40 000 + 5 00 + 6 …….. 45 006

Câu 12. Giải toán

Một thư viện có 12 673 quyển sách. Trong đó sách khoa học là 3 600 quyển, sách văn học là 2 540 quyển, còn lại là sách lịch sử. Hỏi thư viện đó có bao nhiêu quyển sách lịch sử?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: Tìm 1 số có 4 chữ số, biết rằng rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục và gấp đôi chữ số hàng nghìn, đồng thời số đó là số lẻ chia hết cho 5.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thử Đề CK2 Toán 3 KNTT Xem thử Đề CK2 Toán 3 CTST Xem thử Đề CK2 Toán 3 CD

Xem thêm các đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

 • Top 30 Đề thi Toán 3 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án

 • Top 30 Đề thi Toán 3 Học kì 1 năm 2023 có đáp án

 • Top 30 Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 2 Toán 3 năm 2023 có đáp án (30 đề)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều

Categorized in: