Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 1 môn Toán 2 năm học 2017 – 2018 theo Thông tư 22 có bảng ma trận và đáp án chi tiết kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời đề thi học kì 1 lớp 2 này cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Toán Lớp 2

Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm: (1 điểm)

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(tư, năm, sáu, bảy)

Ngày 5 tháng 9 là thứ …..

Câu 3: Tính (1 điểm)

18kg – 9kg = 52l – 4l =

37 + 5 = 64cm + 8cm =

Câu 4: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm: (1 điểm)

35 + 15 …. 80 – 10 – 15

Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm)

Trong hình vẽ trên có mấy hình tam giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình D. 5 hình

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

24 + 16 37 + 55 97 – 9 51 – 28

Câu 7. Điền Đ hoặc S vào ô trống: (1 điểm)

A. 100 – 80 = 20 □

B. 10 + 5 – 7 = 9 □

C. 30 + 20 = 50 □

D. 12 – 4 – 2 = 7 □

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

a, x + 48 = 63 b, x – 24 = 16

Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số. (1 điểm)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 2 học kì 1

Câu 1. (1 điểm: mỗi phép tính nối đúng 0,25 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Câu 2. (1 điểm)

Ngày 5 tháng 9 là thứ bảy.

Câu 3: (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)

18 kg – 9kg = 9kg 52l – 4l = 48l

37 + 5 = 43 64cm + 8cm = 72cm

Câu 4. (1 điểm) >

Câu 5. ( 1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Câu 7. (1 điểm: mỗi ý đúng 0,25 điểm)

A- Đ; B-S; C- Đ; D – S

Câu 8. (1 điểm: mỗi câu đúng 0,5điểm)

a, x + 48 = 63

x = 63 – 48

x = 15

b, x – 24 = 16

x = 16 + 24

x = 40

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải:

Số con gà nhà cô Tư nuôi là: (0,25 điểm)

100 – 17 = 83 (con gà) (0,5 điểm)

Đáp số: 83 con gà. (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm)

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10 (0,25 điểm)

Số lớn nhất có một chữ số là: 9 (0,25 điểm)

Hiệu là: 10 – 9 = 1 (0,5 điểm)

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Mạch kiến thức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:

– Các dạng phép tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.

Số câu

1

1

1

1

1

1

1

7

Câu số

1

3

4

6

7

8

10

7

Số điểm

1

1

1

1

1

1

1

7

2. Các đơn vị đo thời gian:

– Ngày, tháng, giờ.

Số câu

1

1

Câu số

2

1

Số điểm

1

1

3. Hình học:

– Nhận diện hình chữ nhật, hình tứ giác, đường thẳng.

Số câu

1

1

Câu số

5

1

Số điểm

1

1

4. Giải các bài toán có lời văn: – Giải và trình bày lời giải các bài toán bằng 1 phép tính cộng, trừ hoặc BT về ít hơn, nhiều hơn.

Số câu

1

1

Câu số

9

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

03

03

03

01

10

Tổng số điểm

03

03

03

01

10

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017 – 2018 theo Thông tư 22, các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 2 và Tiếng Việt lớp 2 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

Categorized in: