Mẫu đề thi

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề) – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về De thi toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Để học tốt Toán lớp 3, phần dưới đây liệt kê Top 15 Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 năm 2022 – 2023 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 3.

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề) | Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. Viết vào chỗ trống

a) Số 385 đọc là:

……………………………………………………………………………………………..

b) Viết số 385 thành tổng các trăm, chục, đơn vị:

……………………………………………………………………………………………..

c) Số liền trước của số 385 là số: ……………………………….………………………….

d) Số liền sau của số 385 là số: ……………………………….……………………………

e) Gấp số 385 lên 2 lần thì được số: ………………………………………………………..

Câu 2. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Số dư của phép tính 63 : 2 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đungs

Đã tô màu 18 ở hình nào?

Câu 4. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống là:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2

b) 713 : 4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Tính giá trị biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 18

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7. Nối

Chọn số cân phù hợp cho mỗi con vật

Câu 8. Giải toán

Có hai xe ô tô chở đoàn khách đi thăm quan viện bảo tàng. Xe thứ nhất chở 16 người. Xe thứ hai chở số người gấp đôi xe thứ nhất. Hỏi cả hai xe chở được tất cả bao nhiêu người?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Quan sát hình dưới đây và điền số thích hợp

Có …… hình tam giác

Xem thêm  Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (30 đề)

Câu 10. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 1 – Cánh diều

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

a) Số liền trước của số 380 là:

A. 381

B. 379

C. 370

D. 280

b) Số 543 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. 500 + 4 + 3

B. 5 + 4 + 3

C. 500 + 40 + 3

D. 50 + 40 + 30

c) Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

2 × 10 = 4 × …….

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

d) Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào có duy nhất 1 góc vuông?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình A và C

Câu 2. Đúng ghi đ, sai ghi s vào

Quan sát hình vẽ sau:

a) Cốc nước đá lạnh khoảng 10oC.

b) Nếu bỏ tiếp vào cốc một số viên đá nữa thì nhiệt độ của nước tăng lên.

c) Nếu rót thêm nước nóng vào cốc thì nhiệt độ của nước trong cốc tăng lên.

d) Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ của cốc nước đá gọi là cân điện tử.

Câu 3. Số?

Ước lượng rồi điền số ứng với cân nặng phù hợp

Bài 4. Nối (theo mẫu)

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Câu 5. Tính giá trị biểu thức

a) 36 : (62 – 56)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 750 – 101 × 6

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 6. Đặt tính rồi tính

a) 34 × 2

b) 956 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 7. Giải toán

Câu 8. Một đội trồng cây trong 4 ngày đầu, mỗi ngày trồng được 125 cây. Ngày thứ năm, đội đó trồng được 145 cây. Hỏi đội đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Số?

Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy (xem hình bên)

Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy, cần … tờ giấy màu

Câu 10. Tìm một số biết rằng nếu số đó chia cho 5, được bao nhiêu nhân với 3 thì được kết quả là 24.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 1 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. Viết vào chỗ trống

a) Số 645 đọc là: ……………………………………………………………………………………………..

b) Viết số 645 thành tổng các trăm, chục, đơn vị: ……………………………….…………

c) Làm tròn số 645 đến hàng chục thì được số: …………………………………………….

Xem thêm  Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 - Phần Văn - Tìm đáp án

d) Làm tròn số 645 đến hàng trăm thì được số: …………………………………………….

Câu 2. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

6 7 < 615

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

Trong các hình vẽ dưới đây, đã tô màu 12 hình nào?

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

63 : = 9

Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 567

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 241 × 3

b) 513 : 9

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 6. Tính giá trị biểu thức:

210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 7. Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc

Bài 8. Giải toán

Cửa hàng thứ nhất có 40kg gạo nếp, Số gạo tẻ của cửa hàng bằng số gạo nếp giảm đi 8 lần. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo nếp và gạo tẻ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Số?

Để trang trí các hộp quà, Hà cắt 6m dây thành 8 sợi dây có độ dài bằng nhau. Vậy Hà sẽ cắt được mỗi sợi dây có độ dài là … cm.

Câu 10. Chọn dấu (+, -, ×, 🙂 hoặc dấu ngoặc ( ) vào vị trí thích hợp để biểu thức có giá trị đúng

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 sách cũ

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – môn: Toán lớp 3

Năm học 2022 – 2023

Thời gian: 40 phút

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 : 7 gấp lên 6 lần thì bằng:

A. 1

B. 13

C. 42

D. 48

Câu 2 : 8m2cm = …..cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 82

B. 802

C. 820

D. 8200

Câu 3 : Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là:

A. 95

B. 24

C. 65

D. 55

Câu 4 : Một tuần lễ có 7 ngày, 5 tuần lễ có số ngày là:

A. 12

B. 25

C. 30

D. 35

Câu 5 : của 48m là:

A. 8m

B. 42m

C. 54m

D. 65

Câu 6 : Số bảy trăm linh bảy viết là:

A. 770

B. 707

C. 777

D. 700

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 : Đặt tính rồi tính

635 + 218

426 – 119

56 x 4

45 x 6

Câu 2 : Tính:

5 x 5 + 18

5 x 7 – 23

7 x 7 x 2

Câu 3 : Tìm x

84 : x = 2

x : 4 = 36

Câu 4 : Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, trong đó có là số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh giỏi toán?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – môn: Toán lớp 3

Xem thêm  Công thức định luật II Newton đầy đủ, chi tiết nhất - Vật lí lớp 10

Năm học 2022 – 2023

Thời gian: 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Khoanh vào câu trả lời đúng

Câu 1 : Số gồm có 9 trăm và 9 đơn vị là số:

A. 909

B. 99

C . 990

D. 999

Câu 2 : Bình tính 0 : 7 x 1 có kết quả là?

A. 7

B. 1

C. 0

D. 10

Câu 3 : Số liền trước số 300 là:

A. 200

B. 299

C. 400

D. 301

Câu 4 : Số tròn trăm lớn hơn 500 có tất cả:

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (2,0 điểm) : Đặt tính rồi tính

701 – 490

211 + 569

29 x 7

36 : 5

Bài 2 (2,0 điểm) : Tính

7 x 9 + 308

36 : 3 x 6

Bài 3 (1,0 điểm) : Tìm x

a) x : 7 = 14 (dư 4)

b) x x 6 = 36 (dư 5)

Bài 4 (2,0 điểm) : ) Khối lớp Ba có 250 học sinh. Khối lớp Hai có nhiều hơn khối lớp Ba 85 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 5 (1,0 điểm) : Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số và số trừ là 900.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – môn: Toán lớp 3

Năm học 2022 – 2023

Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1 : Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:

A. 6

B. 60

C. 600

Câu 2 : Giá trị của biểu thức 27 : 3 + 45 là:

A. 54

B. 55

C. 56

Câu 3 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3m8cm = …… cm

A. 38

B. 380

C. 308

Câu 4 : Hình ABCD có số góc vuông là:

A. 2

B. 3

C. 4

Câu 5 : 124 x 3 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 362

B. 372

C. 374

Câu 6 : Gấp số 5 lên 4 lần ta được số:

A. 20

B. 25

C. 30

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 7 : Đặt tính rồi tính

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

Câu 8 : Một quyển sách truyện dày 128 trang, An đã đọc được số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc?

Câu 9 : Tính nhanh

a) 4 x 126 x 25

b) (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 +4 + 5)

Câu 10 : Tìm x

a) x x 5 = 237 -137

b) x x 9 = 183 x 3

Xem thêm các Đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, hay khác:

 • Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều
Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button