Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 – 2018 theo Thông tư 22 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo thông tư 22. Đề thi học kì 2 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Hơn nữa, đây cũng là tài liệu chất lượng cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 cho các em học sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và các em cùng tham khảo.

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

2

1

1

1

1

1

Câu số

1, 2

4

5

7

8

9

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

6

Số điểm

1 đ

1 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

2

2

2

1

1

1

8

2

Tổng số

02

02

03

03

10

Số điểm

2 đ

2 đ

3 đ

3 đ

10 đ

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 1: a) Số thập phân gồm hai mươi bốn đơn vị, năm phần mười, tám phần trăm, hai phần nghìn viết là: (0,5đ)

a. 24,582 b. 24,508 c. 24,528 d. 24,825

b) 4frac{5}{25} viết thành số thập phân là: (0,5đ)

a. 4,2 b. 4 c. 4,1 d. 4,3

Câu 2: a) Kết quả của phép tính 86,21 – x = 47,09 (0,5đ)

a. 39,02 b. 39,12 c. 38,12 d. 39,102

b) Kết quả của phép tính (0,5đ)

a. b. c. d.

Câu 3: Điền vào chỗ chấm 2 tấn 3kg = ……..tấn? (1đ)

a. 2,300 tấn b. 2,03 tấn c. 2,003 tấn d. 2003 tấn

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1đ)

Câu 5: Kết quả của phép tính: 98,156 : 4,63 là: (1đ)

a. 21,2 b. 21,02 c. 21,002 d. 2,12

Câu 6: Kết quả của phép tính: 48 phút 15 giây : 5 là: (1đ)

a. 9 phút 29 giây b. 9 phút 39 giây c. 9 phút 3 giây d. 9 phút 93 giây

Câu 7: Một xưởng may đã dùng hết 350m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 60%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét? (1đ)

Bài giải

Câu 8: Lãi suất tiết kiệm là 0,75% trên một tháng. Một người gửi tiết kiệm 20.000.000 đồng thì sau một tháng số tiền cả gốc và lãi là……….. đồng. (1đ)

a. 20.150.000 đồng b. 20.050.000 đồng

c. 20.510.000 đồng d. 20.051.000 đồng

Câu 9: Người ta dùng một loại gạch men hình vuông để lát nền căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m và chiều rộng 6dm. Hỏi phải cần bao nhiêu tiền mua gạch để lát kín căn phòng đó, biết rằng 1m2 gạch là 195.000 đồng? (Phần mạch vữa không đáng kể) (1đ)

Câu 10: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo trong lòng bể là: chiều dài 8m, chiều rộng 4m, chiều cao 3m. Biết rằng 4/5 thể tích bể có chứa nước. Tính thể tích nước chứa trong bể? (1đ)

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán học kì 2 lớp 5

Câu

1

2

3

5

6

8

a

b

a

b

Đáp án

A

A

B

D

C

A

B

A

Câu 4:

Câu 7:

Bài giải

Số mét vải may quần:

60 x 350 : 100 = 210 (m)

Số mét vải may áo:

350 – 210 = 140 (m)

Đáp số: 140 m

Câu 9:

Bài giải:

6 dm = 0,6 m

Diện tích căn phòng:

8 x 0,6 = 4,8 (m2)

Số tiền mua gạch để lát kín căn phòng:

4,8 : 1 x 195000 = 936.000 (đồng)

Đáp số: 936.000 đồng

Câu 10:

Bài giải

Thể tích bể nước:

8 x 4 x 5 = 160 (m3)

Thể tích nước chứa trong bể:

x 160 = 128 (m3)

Đáp số: 128 m3

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 5 sắp tới, các em học sinh tham khảo:

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

  • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 – 2019
  • Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5
  • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 1
  • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 2
  • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 3
  • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 4
  • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 5
  • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 6
  • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 7
  • Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 8

Categorized in: