Tuyển chọn Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 5 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 môn Toán lớp 5.

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ 60 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I.TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Câu 1. Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702

Câu 2: Phép trừ 712,54 – 112,54 có két quả đúng là:

A. 70,54 B. 700,54 C. 600 D. 700,54

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức: 8,98 + 1,02 × 12 là:

A. 22,22 B. 12,24 C. 10,00 D. 21,22

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2 giờ 15 phút = …….. phútA. 120 B. 135 C. 215 D. 205

Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

55 ha 17 m2 = …….. ha

A. 55,0017 B. 55,17 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 6. Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 150% B. 60% C. 40% D. 80%

II. TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:a/ 355,23 + 347,56 b/ 479,25 – 367,18c/ 28,5 × 4,3 d/ 24,5 : 7

Câu 8. Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

Câu 9. Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất đáy lớn, chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích mảnh đất hình thang đó?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1. Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:

A. 5 đơn vị B. 5 phần trăm C. 5 chục D. 5 phần mười

Câu 2: Hỗn số được viết dưới dạng phân số là:

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 5840g = …. kg

A. 58,4 B. 5,84 C. 0,584 D. 0,0584

Câu 4: Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy số viên bi có màu:

A. Nâu B. Đỏ C. Đỏ D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là:

A. 10 phút B. 20 phút C. 30 phút D. 40 phút

Câu 6: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?

A. 150% B. 15% C. 1500% D. 105%

Câu 7: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là:

A. 150 m3 B. 125 m3 C. 100 m3 D. 25 m3

Câu 8:

a. Tìm y, biết: b. Tính giá trị biểu thức:

34,8 : y = 7,2 + 2,8 21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ?

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu cầu của các bài tập dưới đây..

Câu 1. Hỗn số được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,25 B. 32,5 C. 3,4 D. 3,2

Câu 2. Số lớn nhất trong các số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là:

A. 53,2 B. 35,2 C. 53,02 D. 32,05

Câu 3: Một người thợ làm 1 sản phẩm hết 1 phút 12 giây. Hỏi người thợ đó làm 8 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian?

A. 1 phút 12 giây B. 8 phút 36 giây C. 9 phút 36 giây

Câu 4. Thể tích của cái hộp có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm và chiểu cao 2,5cm là :

A. 14cm3 B. 35cm3 C. 59cm3 D. 30cm3

Câu 5. Đổi 3km 48m = … km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 3,48 B. 3,048 C. 348 D. 3048

Câu 6. Một khối kim loại hình lập phương có thể tích 2,45cm3 nặng 18,62g. Hỏi khối kim loại cùng chất có thể tích 3,5cm3 cận nặng bao nhiêu gam?

A. 7,6 g B. 13,034 g C. 26,6 g D. 26,22 g

Câu 7: Một trường tiểu học có 600 học sinh, số học sinh nữ chiếm 55% số học sinh toàn trường. Số học sinh nam của trường tiểu học đó là:

A. 270 học sinh B. 330 học sinh C. 45 học sinh

Câu 8: Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy 4,2dm và chiểu cao 1,2dm. Diện tích của hình tam giác dó là:

A. 5,4dm2 B. 10,8 dm2 C. 2,7 dm2

Câu 9. Kết quả của phép tính: 17giờ 25 phút : 4 = …….. là :

A. 4 giờ 6 phút B. 4 giờ 21 phút C. 4 giờ 15 phút

Câu 10. Cho Y + 3,18 = 2,5 x 4. Giá trị của số Y là:

A. 10 B. 10,18 C. 10,22 D. 6,82

Câu 11. Một hình tròn có bán kính 5dm. Diện tích của hình tròn đó là:

A. 78,5 dm2 B. 314 dm2 C. 31,4 dm2 D. 15,7 dm2

Câu 12. Một cái hộp có chứa 120 viên bi gồm 15 viên bi màu đỏ, 28 viên bi màu xanh, 41 viên bi màu tím và 36 viên bi màu vàng. Nếu không nhìn vào hộp thì cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có đủ cả bốn màu?

A. 120 viên B. 85 viên C. 80 viên D. 106 viên

Phần II: Tự luận (3điểm)

Câu 13. Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31 86,345 – 42,582 27,35 x 3,2 58,039 : 4,57

Câu 14. Một ô tô khởi hành từ Ninh Bình lúc 7 giờ 30 phút và đến Hà Nội lúc 9 giờ với vận tốc 63 km/giờ. Hỏi quãng đường từ Ninh Bình đến Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài làm.

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505 b. 3,050 c. 3,005 d. 3,055

Câu 2. Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu ?

a.7 giờ 30 phút b. 7 giờ 50 phút

c.6 giờ 50 phút d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6:

a. Không có số nào b. 1 số c. 9 số d. Rất nhiều số

Câu 4. Hỗn số viết thành số thập phân là:

a. 3,90 b. 3,09 c. 3,9100 d. 3,109

Câu 5. Tìm một số biết 20 % của nó là 16. Số đó là :

a. 0,8 b. 8 c. 80 d. 800

Câu 6. Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

Câu 7. Trong các vận tốc sau, vận tốc nào lớn nhất?

a. 810m/phút b. 0,78km/phút d. 12,5m/giây d.48km/giờ

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 0,48m2 = …… cm2 b. 0,2kg = …… g

c. 5628dm3 = …… m3 d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

II. TỰ LUẬN: ( 4 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính và tính:

a. 56,72 + 76,17 b. 367,21 – 128,82

c. 3,17 × 4,5 d. 52,08 : 4,2

Bài 2. (2 điểm) Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

b. Chỗ 2 xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Phần 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số thích hợp viết vào chỗ chấm: 2 phút 20 giây = … giây

A. 220 B. 40 C. 140 D. 80

Câu 2. Số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 89,100 B. 8,900 C. 8,9 D. 8,09

Câu 3. 3m 6cm = ……. mm. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 360 B. 306 C. 3060 D. 3600

Câu 4. 10% của 8dm là:

A. 10cm B. 70cm C. 8cm D. 0,8cm

Câu 5. Cho hình vẽ, chu vi của hình vẽ là:

A. 6,28cm

B. 10,28cm

C. 12,56cm

D. 16,56cm

Câu 6. Thể tích của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 8cm là:

A. 240 B. 240cm C. 240cm2 D. 240cm3

Phần 2: Tự luận

Câu 1. Tính

a) 465,74 + 352,48 b) 196,7 – 97,34 c) 67,8 x 3,5 d) 52 : 1,6

Câu 2. Tìm x, biết:

a) x : 2,2 = 28,7 – 13,5 b) x x 12,5 = (32,6 – 10,4) : 5

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta dành 32,5% diện tích mảnh đất đó làm nhà. Tính diện tích đất làm nhà.

Câu 4. Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 180km. Cùng một lúc cả hai cả hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh với vận tốc ngược nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau.

a) Hỏi mỗi giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô từ A bằng vận tốc ô tô từ B.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Câu 1.

a) Số lớn nhất trong số 4,079; 4,097; 4,709; 4,907 là:

A. 4,079 B. 4,709 C. 4,907 D. 4,079

b) Số thập phân gồm 55 đơn vị, 2 phần trăm, 7 phần nghìn

A. 55,207 B. 55,072 C. 55,702 D. 55,027

Câu 2.

a) Phân số được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là: mức 1 trắc nghiệm

A. 70% B. 75% C. 80% D. 85%

b) Hỗn số được viết dưới dạng phân số là:

Câu 3. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 15dm, chiều rộng 5dm, chiều cao 4dm. Vậy thể tích của hình đó là: Mức 1 trắc nghiệm

A. 300m3 B. 300dm3 C. 30dm3 D. 3dm3

Câu 4. Đặt tính rồi tính:

51,648 : 6,4 98,32 – 29,568

Câu 5. Tìm x, biết:

x – 5,82 = 44,1 : 3,5 36 : x = 22,4 – 8

Câu 6. Điền vào chỗ chấm Mức 1 tự luận

55 ha 17 m2 = …. m2 12,5 m3 = … dam3

Câu 7. Tính giá trị của biểu thức 201,5 – 36,4 : 2,5 × 0,9.

Câu 8. Giải toán: Quãng đường AB dài 356km. Hai ô tô khởi hành cùng lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 44km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 45km/giờ. Hỏi:

a) Từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai xe gặp nhau?

b) Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 – 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1. Số thập phân gồm 68 đơn vị, 9 phần mười, 4 phần trăm viết là:

A. 68, 904 B. 68, 94 C. 68,094 D. 689,4

Câu 2. Phép trừ 712,54 – 112,54 có kết quả đúng là:

A. 70,54 B. 700,54 C. 600 D. 700,54

Câu 3. Giá trị của biểu thức: 136,5 – 100 : 2,5 × 0,9 là:

A. 100,5 B. 110,5 C. 100 D. 105,5

Câu 4. 2 giờ 15 phút = …. phút

A. 120 phút B. 135 phút C. 215 phút D. 205 phút

Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 55 ha 17 m2 = …..,…..ha

A. 55,0017 B. 55,17 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 6. Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 150% B. 60 % C. 40% D. 80%

Câu 7. Đặt tính rồi tính:a) 355,23 + 347,56 b) 479,25 – 367,18 c) 28,5 x 4,3 d) 24,5 : 7 Câu 8. Tìm x biết: x – 23,4 = 8,4 × 2

Câu 9. Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 120km. Em hãy tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

Câu 10. Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao bằng 50 % đáy bé. Tính diện tích mảnh đất hình thang đó?

……………………..

……………………..

……………………..

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 5 năm 2023 Học kì 1, Học kì 2 theo Thông tư 22 có đáp án, cực hay khác:

 • [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 theo Thông tư 22 có ma trận (10 đề)
 • [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2023 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 theo Thông tư 22 chọn lọc (19 đề)
 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (6 đề)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Mua hàng giảm giá Shopee Mã code

 • XMen For Boss chỉ 60k/chai
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k

Categorized in: