Tuyển chọn, cập nhật đề thi lớp 9 năm học 2023 – 2024 tất cả các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Địa Lí chọn lọc, có đáp án bám sát hình thức đánh giá năng lực học sinh mới nhất theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu đánh giá học sinh, giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong bài thi các môn học lớp 9.

Đề thi lớp 9 năm 2023 (mới nhất, có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi, giáo án, …. lớp 9 các môn học bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi
 • Đề thi Giữa kì 1 lớp 9 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 1 lớp 9 năm 2023
 • Đề thi Giữa kì 2 lớp 9 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 2 lớp 9 năm 2023

Top 100 Đề thi Toán lớp 9

Đề thi Giữa kì 1 Toán 9

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán 9 có đáp án năm 2023 (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Toán 9 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Hệ thống kiến thức Toán 9 Giữa học kì 1 năm 2023 (16 đề + ma trận)

 • Bộ Đề thi Toán 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 9 Giữa kì 1 có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hà Nội năm 2023 (7 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (7 đề)

 • Đề thi giữa kì 1 Toán 9 Tự luận năm 2023 (7 đề)

 • Đề thi giữa kì 1 Toán 9 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2023 (7 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán 9

 • [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 11 Đề thi Toán 9 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Toán 9 năm 2023 có ma trận (8 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 9 Học kì 1 năm 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 9 Học kì 1 có đáp án(5 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán 9

 • Top 30 Đề thi Toán 9 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Toán 9 Giữa học kì 2 có đáp án (10 đề)

 • [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Toán 9 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 9 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 2 Toán 9

 • Top 40 Đề thi Toán 9 năm học 2023 – 2024 Học kì 2 có đáp án

 • [Năm 2023] Đề thi Học kì 2 Toán 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Toán 9 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Toán 9 năm 2023 có ma trận (8 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 9 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

 • Bộ đề thi Toán 9 (60 đề)

Top 100 Đề thi Ngữ văn 9

Đề thi Giữa kì 1 Ngữ văn 9

 • [2022] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Ngữ Văn lớp 9 (10 đề)

 • Đề thi Ngữ Văn lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (10 đề)

 • Đề cương ôn tập Ngữ văn 9 Giữa học kì 1 năm 2023 (10 đề)

 • Hệ thống kiến thức Ngữ văn 9 Giữa học kì 1 năm 2023 (20 đề + ma trận)

 • Bộ 20 Đề thi Ngữ văn lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Hà Nội năm 2023 (10 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Đà Nẵng năm 2023 (10 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Hồ Chí Minh năm 2023 (10 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 9 theo Thông tư 22 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 1 Ngữ văn 9

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Hà Nội có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Đà Nẵng có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Hồ Chí Minh có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Ngữ Văn lớp 9 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 năm 2023 có ma trận (20 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Ngữ văn 9

 • Top 50 Đề thi Ngữ Văn lớp 9 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 2 Ngữ văn lớp 9 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Ngữ văn lớp 9 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Ngữ văn lớp 9 năm 2023 có ma trận (20 đề)

Đề thi Học kì 2 Ngữ văn 9

 • Top 50 Đề thi Ngữ Văn lớp 9 Học kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 2 Ngữ văn lớp 9 có đáp án (10 đề)

 • Bộ 15 Đề thi Ngữ văn lớp 9 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Ngữ văn lớp 9 năm 2023 có ma trận (20 đề)

Top 100 Đề thi Vật Lí 9

Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 9

 • Đề thi Vật Lí 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 9 có đáp án năm 2023 (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Vật Lí 9 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Vật Lí 9 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận (15 đề)

 • Top 5 Đề thi Vật Lí 9 Giữa học kì 1 có đáp án

Đề thi Học kì 1 Vật lí 9

 • Đề thi Vật Lí 9 học kì 1 có đáp án (30 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Vật Lí 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Vật Lí 9 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Vật Lí 9 năm 2023 có ma trận (8 đề)

 • Đề thi Vật Lí 9 học kì 1 có đáp án (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Vật lí 9

 • Top 30 Đề thi Vật Lí 9 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 9 có đáp án (8 đề)

 • Bộ 12 Đề thi Vật Lí 9 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 9 năm 2023 có ma trận (10 đề)

Đề thi Học kì 2 Vật lí 9

 • Top 30 Đề thi Vật Lí 9 Học kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 2 Vật Lí 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Vật Lí 9 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Vật Lí 9 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Top 100 Đề thi Hóa học 9

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 9

 • Đề thi Hóa học 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Hóa Học lớp 9 có đáp án năm 2023 (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Hóa Học lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Hóa Học lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận (15 đề)

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9

 • Top 30 Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Hóa học 9 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 9

 • Top 30 Đề thi Hóa học 9 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi giữa Học kì 2 Hóa Học lớp 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Hóa Học lớp 9 giữa Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi giữa Học kì 2 Hóa Học lớp 9 năm 2023 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 2 Hóa học 9

 • Đề thi Học kì 2 Hóa học 9 năm 2023 có đáp án (5 đề)

Top 100 Đề thi Tiếng Anh 9

Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 9

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Tiếng Anh năm 2023 (10 đề)

 • Đề thi Tiếng Anh 9 Giữa học kì 1 có đáp án (5 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Tiếng Anh 9 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Tiếng Anh 9 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận (15 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 9 có đáp án năm 2023 (10 đề)

 • (mới) Đề thi Tiếng Anh 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 9 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh 9 Học kì 1 năm 2023 (15 đề)

 • (mới) Bộ đề thi Tiếng Anh 9 năm 2023 (60 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 9

 • Đề thi Tiếng Anh 9 Giữa học kì 2 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 9 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh 9 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh 9 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Top 100 Đề thi Tiếng Anh 9 mới

Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 9

 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Tiếng Anh năm 2023 (10 đề)

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 9 mới Giữa học kì 1 có đáp án (5 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Tiếng Anh 9 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Tiếng Anh 9 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận (15 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 9 mới có đáp án (5 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh 9 Học kì 1 năm 2023 (15 đề)

 • (mới) Bộ đề thi Tiếng Anh 9 năm 2023 (60 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 9

 • Đề thi Tiếng Anh 9 Giữa học kì 2 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 9 mới Giữa học kì 2 có đáp án (5 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh 9 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 9 mới có đáp án (5 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh 9 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9

 • Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 năm 2023 (10 đề)

 • Bộ Đề ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 năm 2023 (10 đề)

Top 100 Đề thi Sinh học 9

Đề thi Giữa kì 1 Sinh học 9

 • Đề thi Giữa kì 1 Sinh học 9 có đáp án năm 2023 (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Sinh học 9 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Sinh học 9 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận (15 đề)

 • Top 30 Đề thi Sinh học 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án

Đề thi Học kì 1 Sinh học 9

 • Đề thi Học kì 1 Sinh học 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Sinh học 9 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Sinh học 9 năm 2023 có ma trận (8 đề)

 • Top 30 Đề thi Sinh học 9 Học kì 1 năm 2023 có đáp án

Đề thi Giữa kì 2 Sinh học 9

 • Đề thi Giữa kì 2 Sinh học 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Sinh học 9 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Sinh học 9 năm 2023 có ma trận (8 đề)

 • Top 30 Đề thi Sinh học 9 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Sinh học 9

 • Đề thi, đề thi Sinh học 9 Học kì 2 có đáp án (8 đề)

Đề kiểm tra Địa Lí 9

Đề thi Giữa kì 1 Địa Lí 9

 • Đề thi Địa Lí 9 Giữa học kì 1 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9

 • Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9 (10 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9 có đáp án (5 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Địa Lí 9 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9 năm 2023 có ma trận (10 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Địa Lí 9

 • Đề thi Địa Lí 9 Giữa học kì 2 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 2 Địa Lí 9

 • Top 15 Đề thi Học kì 2 Địa Lí 9 năm học 2023 – 2024 có đáp án

 • Đề thi Học kì 2 Địa Lí 9 có đáp án (5 đề)

 • Bộ 5 Đề thi Địa Lí 9 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Địa Lí 9 năm 2023 có ma trận

Đề kiểm tra Lịch Sử 9

Đề thi Giữa kì 1 Lịch sử 9

 • Top 30 Đề thi Lịch Sử 9 Giữa học kì 1 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 9 có đáp án (5 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Lịch Sử 9 Giữa kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử 9 năm 2023 có ma trận (10 đề)

Đề thi Học kì 1 Lịch sử 9

 • Top 30 Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 9 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 9 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 9 năm 2023 có ma trận (10 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Lịch sử 9

 • Top 30 Đề thi Lịch Sử 9 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Giữa kì 2 Lịch Sử 9 có đáp án (6 đề)

 • Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 9 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 Lịch Sử 9 năm 2023 có ma trận (10 đề)

Đề thi Học kì 2 Lịch sử 9

 • Top 30 Đề thi Lịch Sử 9 Học kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 9 có đáp án (5 đề)

 • Bộ 7 Đề thi Lịch Sử 9 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 9 năm 2023 có ma trận

Đề kiểm tra Công nghệ 9

Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ 9

 • Đề thi Công nghệ 9 Giữa học kì 1 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9

 • Đề thi Công nghệ 9 Học kì 1 có đáp án (10 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Công nghệ 9

 • Đề thi Công nghệ 9 Giữa học kì 2 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 2 Công nghệ 9

 • Đề thi Công nghệ 9 Học kì 2 có đáp án (10 đề)

Top 50 Đề thi Tin học 9

Đề thi Giữa kì 1 Tin học 9

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 9 năm 2023 có ma trận có đáp án (10 đề)

 • Top 4 Đề thi Tin học 9 Giữa học kì 1 có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Tin học 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 1 Tin học 9

 • Đề thi Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (10 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 9

 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học 9 năm 2023 có ma trận có đáp án (10 đề)

 • Đề thi Tin học 9 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (10 đề)

 • Top 4 Đề thi Tin học 9 Giữa học kì 2 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 2 Tin học 9

 • Đề thi Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (10 đề)

Top 50 Đề thi GDCD 9

Đề thi Giữa kì 1 GDCD 9

 • Top 15 Đề thi GDCD 9 Giữa học kì 1 năm 2023 có đáp án

 • Đề thi Giữa học kì 1 GDCD 9 có ma trận có đáp án (10 đề)

 • Bộ Đề thi Giữa kì 1 GDCD 9 theo thông tư 22 (8 đề)

Đề thi Học kì 1 GDCD 9

 • Top 12 Đề thi GDCD 9 Học kì 1 năm 2023 có đáp án

 • Bộ 4 Đề thi GDCD lớp 9 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 1 GDCD lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án (10 đề)

Đề thi Giữa kì 2 GDCD 9

 • Top 15 Đề thi GDCD 9 Giữa học kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Bộ 5 Đề thi GDCD lớp 9 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì 2 GDCD lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án (5 đề)

Đề thi Học kì 2 GDCD 9

 • Top 12 Đề thi GDCD 9 Học kì 2 năm 2023 có đáp án

 • Bộ 4 Đề thi GDCD lớp 9 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì 2 GDCD lớp 9 năm 2023 có ma trận có đáp án (10 đề)

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa

Đề thi vào lớp 10 môn GDCD

Xem thử

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Categorized in: