Tổng hợp

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in – Hoatieu.vn

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Don de nghi cap giay phep hoat dong in chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo Thông tư 01/2020/TT-BTTT

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..……/…… (nếu có)

…………….., ngày……. tháng…….. năm……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động in

Kính gửi:………………………..

1. Tên đơn vị đề nghị cấp phép: 2……………………

2. Địa chỉ:……………………

3. Số điện thoại:…………………… Fax:…………………… Email:……………………

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp Số ……. ngày ….. tháng …….năm ……, nơi cấp……………………..3

5. Mã số doanh nghiệp (nếu có):…………………………………………………

6. Thông tin cơ sở in đề nghị cấp phép……………………

Để đảm bảo cơ sở in hoạt động đúng pháp luật, đơn vị làm đơn này đề nghị quý cơ quan xem xét cấp giấy phép hoạt động in với các thông tin sau:

– Tên cơ sở in:……………………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………4

– Điện thoại:…………………… Fax: ……………………Email:……………………

– Địa chỉ chi nhánh và xưởng sản xuất:………………………………………… 5

– Điện thoại:…………………… Fax: ……………………Email:……………………

Họ tên người đứng đầu cơ sở in: số định danh cá nhân hoặc số giấy CMND/ Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số:……….…. ngày ……. tháng……năm………nơi cấp…………………………………………………………..

– Chức vụ: ………………………………………………………………………..

– Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có):

Xem thêm  TẠI SAO NGÀY 5/9 ĐƯỢC CHỌN LÀ NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC

– Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):

– Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):

7. Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in)

Số TT

Tên thiết bị

(Ghi tiếng Việt và theo công nghệ)

Hãngsản xuất

Model

Số định danh thiết bị

(Số máy)

Nước sản xuất

Năm

sản xuất

Số

lượng

(chiếc)

Chất lượng

(Mới 100% hoặc đã qua sử dụng)

Tính năng sử dụng

(chế bản, in, gia công sau in)

Số, ngày, tháng, năm của

Hóa đơn mua thiết bị

Số, ngày, tháng, năm giấy phép nhập khẩu thiết bị 6

8. Giấy tờ về địa điểm, mặt bằng sản xuất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng số………. ngày …… tháng …… năm ………nơi cấp hoặc bên giao, cho thuê của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng).

Cơ sở in xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp phép và cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: …../ …… (nếu có)

……, ngày … tháng … năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động in

Kính gửi: ………………………………………………. 1

1. Tên đơn vị đề nghị cấp phép: 2……………………………………………………………………

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

Xem thêm  Vì sao Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

3. Số điện thoại: ………………….. Fax: …………………… Email:

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp công lập Số ……… ngày…… tháng ….. năm ……. , nơi cấp 3

4. Mã số doanh nghiệp (nếu có):…………………………………………………………..

6. Thông tin cơ sở in đề nghị cấp phép

Để đảm bảo cơ sở in hoạt động đúng pháp luật, đơn vị làm đơn này đề nghị quý cơ quan xem xét cấp giấy phép hoạt động in với các thông tin sau:

– Tên cơ sở in:…………………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính: 4…………………………………………………………..

– Điện thoại:………………….Fax:…………………Email:…………

– Địa chỉ xưởng sản xuất:5…………………………………………………………..

– Điện thoại:………………….Fax:…………………Email:…………

– Họ tên người đứng đầu cơ sở in:.. CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số …………………………..ngày…… tháng ….. năm …….

Nơi cấp hoặc số định danh cá nhân:…………………………………………………..

– Chức vụ:………………………………………………………………………………………………

– Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có):………………………………..

– Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):

– Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):

7. Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in)

Số TT

Tên thiết bị (Ghi tiếng Việt và theo công nghệ)

Hãng sản xuất

Model

Số định danh thiết bị (Số máy)

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Số lượng (chiếc)

Chất lượng (Mới 100% hoặc đã qua sử dụng)

Tính năng sử dụng (chế bản, in, gia công sau in)

Số, ngày, tháng, năm của Hóa đơn mua thiết bị

Số, ngày, tháng, năm giấy phép nhập khẩu thiết bị

8. Giấy tờ về địa điểm, mặt bằng sản xuất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng số ……………. ngày…… tháng ….. năm ……. nơi cấp hoặc bên giao, cho thuê của giấy chứng nhận quyền sửdụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng.)

Xem thêm  Hướng dẫn tạo thiệp chúc mừng sinh nhật Online bằng Fotojet

Cơ sở in xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp phép và cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_____________

1 Ghi tên cơ quan cấp giấy phép.

2 Ghi tên cơ sở in đề nghị cấp phép. Trường hợp cơ sở in không có pháp nhân thì ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp.

3 Chỉ ghi số, ngày, tháng, năm, nơi cấp của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với cơ sở in sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp công lập không có thu.

4 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in). Trường hợp có nhiều địa chỉ sản xuất (chi nhánh) thì ghi lần lượt, đầy đủ từng địa chỉ.

5 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in). Trường hợp có nhiều địa chỉ sản xuất (chi nhánh) thì ghi lần lượt, đầy đủ từng địa chỉ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT
Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button