Hóa học

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Hoa 12 bai 25 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 12
  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 12
  • Giải Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 111 SGK Hóa 12): Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là :

A. ns1.

B. ns2.

C. ns2np1.

D. (n-1)dsxnsy.

Lời giải:

Đáp án A.

Bài 2 (trang 111 SGK Hóa 12): Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

A. Ag+.

B. Cu2+.

C. Na+.

D. K+.

Lời giải:

Đáp án C.

M+ có cấu hình e là: 2s22p6.

Xem thêm  Zn + H2SO4 (Đặc) → ZnSO4 + SO2 + H2O - Tailieumoi.vn

⇒ cấu hình e của M là: 2s22p63s1

⇒ M là Na ⇒ M+ là Na+

Bài 3 (trang 111 SGK Hóa 12): Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là kết quả nào sau đây?

A. 15,47%.

B. 13,87%.

C. 14%.

D. 14,04%.

Lời giải:

Đáp án C.

K + H2O → KOH + Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 111 Sgk Hoa 12 1 H2

Số mol K: nK = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 111 Sgk Hoa 12 2 = 1(mol)

Số mol KOH: nKOH = nK = 1(mol)

Khối lượng KOH là mKOH = 56.1 = 56 (g)

Số mol H2: nH2 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 111 Sgk Hoa 12 1 nK= 0,5(mol)

Khối lượng dung dịch là mdd = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (g)

Nồng độ C%KOH = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 111 Sgk Hoa 12 3 = 14%

Bài 4 (trang 111 SGK Hóa 12): Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân:

A. LiCl.

B. NaNO3.

C. KHCO3.

D. KBr.

Lời giải:

Đáp án C.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 111 Sgk Hoa 12

Bài 5 (trang 111 SGK Hóa 12): Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 g kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm.

Lời giải:

CT muối clorua của KL kiềm là MCl

2MCl -dpnc→ 2M + Cl2

Khí ở anot là Cl2. Số mol Cl2: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 111 Sgk Hoa 12 1

Số mol M là: nM = 0,04. 2 = 0,08 (mol)

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 111 Sgk Hoa 12 2 → M là K

Công thức muối KCl

Bài 6 (trang 111 SGK Hóa 12): Cho 100g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 60 g NaOH. Tính khối lượng muối natri thu được.

Lời giải:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Xem thêm  NH4NO2 → N2 + H2O | NH4NO2 ra N2 - VietJack.com

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 111 Sgk Hoa 12 6

K = 1,5 → phản ứng tạo hai muối NaHCO3 và Na2CO3

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 111 Sgk Hoa 12 7

Gọi x, y lần lượt là số mol NaHCO3 và Na2CO3

Theo bài ra ta có hệ

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 111 Sgk Hoa 12 8

Khối lượng NaHCO3 m = 84.0,5 = 42 (g)

Khối lượng Na2CO3 m = 106.0,5 = 53 (g)

Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là: 42 + 53 = 95 (g)

Thành phần % theo khối lượng các chất

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 111 Sgk Hoa 12 5

Bài 7 (trang 111 SGK Hóa 12): Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 7 Trang 111 Sgk Hoa 12 1

Gọi y, x lần lượt là số mol NaHCO3 và Na2CO3

Theo bài ra ta có hệ

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 7 Trang 111 Sgk Hoa 12 2

Thành phần % theo khối lượng các chất

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 7 Trang 111 Sgk Hoa 12 3

Bài 8 (trang 111 SGK Hóa 12): Cho 3,1 g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 ở đktc và dung dịch kiềm.

a) Xác định tên 2 KL đó và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại

b) Tính thể tích dd HCl 2M cần dùng để trung hòa dd kiềm và khối lượng muối clorua thu được.

Lời giải:

a. Gọi công thức chung cho hai kim loại kiềm là M

Số mol H2: nH2 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 5 = 0,05(mol)

PTHH: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12

Theo pt: nM = 2. nH2 = 2. 0,05 = 0,1(mol)

⇒ M = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 6 = 31 → Na, K

Gọi x, y lần lượt là số mol của Na và K trong hỗn hợp

Xem thêm  ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O | ZnO ra Na2ZnO2 - VietJack.com

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 1

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 2

b. Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 3

Theo pt: nHCl = nMOH = 0,1 (mol)

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 8 Trang 111 Sgk Hoa 12 7

m(MCl) = 0,1.(31 + 35,5) = 6,65(g)

Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button