Giáo dục

Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn năm học 2022-2023

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Ket hoc ki 1 hay nhat chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

TRƯỜNG …………………….TỔ:…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I TỔ XÃ HỘINăm học: 20…. – 20…

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20….. – 20……

1. Thực hiện pháp luật, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống:

a. Ưu điểm:

– Lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng của Ngành giáo dục.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Quy chế, quy định của Ngành giáo dục, nội quy của nhà trường.

– Hưởng ứng và thực hiện tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”.

– Có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

– Có mối quan hệ ứng xử đúng mực với đồng nghiệp, học sinh và với nhân dân, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, là cầu nối tin tưởng giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh.

– Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu vươn lên. Đặc biệt là hưởng ứng tích cực và có hiệu quả phong trào “Ứng dụng CNTT vào dạy học”.

b. Nhược điểm:

Một số giáo viên chưa thực sự có ý thức tự học tự rèn luyện và áp dụng CNTT vào dạy học và giáo dục.

2. Hoạt động chuyên môn:

a. Ưu điểm:

– Tất cả các giáo viên trong tổ đều hoàn thành nội dung chương trình học kỳ I theo quy định đúng tiến độ của nhà trường và cấp trên.

– Đa số giáo viên thực hiện tốt quy chế, quy định của ngành, của nhà trường về chuyên môn:

+ Soạn bài kịp thời, đúng quy định của chuyên môn.

+ Nội dung bài soạn đầy đủ và đúng nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ theo như mục tiêu của bài dạy, hình thức bài soạn đẹp.

+ Ký duyệt giáo án kịp thời theo đúng quy định của Tổ chuyên môn.

– Một số giáo viên đã tích cực trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh Giỏi: Cô Xuyễn,Cô Hòa.

Xem thêm  Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn

– Việc phụ đạo học sinh yếu kém được tất cả các giáo viên chủ động và tích cực lồng ghép vào trong các tiết dạy Và dạy vào các buổi chiều theo lịch phân công của nhà trường

– Các giáo viên trong tổ đều tích cực tham gia công tác dự giờ thăm lớp, thao giảng chào mừng các ngày lễ.

– Tích cực trong Hội thi Giáo viên dạy Giỏi các cấp:

+ Cấp trường: 10/10 giáo viên tham gia (04 giờ giỏi, 06 giờ khá)

+ Cấp Huyện: 2/10 giáo viên tham gia, trong đó 01 giáo viên Đạt.

– Công tác Kiểm tra chấm chữa được đa số các giáo viên trong tổ tiến hành theo đúng quy định và quy chế chuyên môn và theo hướng đổi mới:

+ Các đề kiểm tra từ 45 phút trở lên đều có Ma trận và đáp án biểu điểm..

+ Việc chấm chữa cơ bản đã chính xác, khách quan, phản ánh được trình độ học sinh, kịp thời khuyến khích các em cố găng trong học tập.

+ Đa số các giáo viên đã vào điểm đúng quy chế và thời gian quy định.

– Việc Ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học:

+ Nhiều giáo viên trong tổ đã tích cực trong việc ứng dụng CNTT vào việc dạy học. Có 2/10 giáo viên soạn bài bằng máy tính, soạn và dạy bằng phần mềm Power Point trên máy chiếu.

+ Có 10/10 giáo viên đã có và biết sử dụng hộp thư điện tử (Email) vào việc lưu trữ và trao đổi thông tin, tài liệu chuyên môn.

+ Giáo viên đã biết viết bài đưa lên trang web theo qui định của nhà trường mỗi tổ 01 bài/ tháng

– Sử dụng đồ dùng dạy học

+ Tất cả các giáo viên trong tổ đều tích cực sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có của phòng Thiết bị nhà trường.

– Việc lên kế hoạch và thực hiện các chuyên đề đổi mới: Đã lên kế hoạch và thực hiện được 04 chuyên đề: đ/c ……………….

b. Nhược điểm:

– Việc soạn bài của một số tiết của còn một số khuyết điểm như: Chưa chú ý đến nhiều đối tượng học sinh, chưa có ngày soạn, ngày giảng, chưa cụ thể hóa đối tượng kiểm tra bài cũ, ma trận đề còn sơ sài, chưa khoa học. Còn giáo viên soạn giáo án bằng máy nhưng còn nhiều sai sót, đặc biệt là bài giảng điện tử.

– Một số tuần ký duyệt còn chậm so với quy định: ………….

Xem thêm  Để đạt được những điều bạn chưa bao giờ có, hãy dám ... - Sapuwa

– Còn giáo viên không kí giáo án một số tuần: …………..

– Việc vào điểm Oniles của một số giáo viên còn chậm.

– Công tác dự giờ chưa thường xuyên, chưa đạt chỉ tiêu: ……….

– Việc tham gia Hội thi Giáo viên Dạy Giỏi các cấp đạt kết quả chưa cao

– Còn hiện tượng giáo viên quên giờ: ………….

– Nộp hồ sơ kiểm tra của giáo viên còn chưa đúng tiến độ

3. Kết quả xếp loại giáo viên

STTHọ và TênTổng điểmXếp thứ123

II. KẾ HOẠCH KỲ II ĐỂ THỰC HIỆN ĐẠT CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ RA

1. Thực hiện pháp luật, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống:

– Tiếp tục giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của Ngành giáo dục.

– Trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất, danh dự nhân phẩm của người giáo viên nhân dân.

– Tiếp tục thực hiện và tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của Bộ chính trị “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động lớn của Ngành “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Phấn đấu trở thành tấm gương sáng về đạo đức để học sinh và phụ huynh học tập và noi theo.

– Khắc phục những sai lệch, những vi phạm về Quy chế, quy định và đạo đức mà các giáo viên còn mắc phải trong học kỳ I, nâng cao tinh thần tự học tự rèn luyện.

2. Hoạt động chuyên môn:

a. Công tác soạn giảng, ký duyệt, chấm, chữa vào điểm:

– Chú trọng hơn nữa công tác soạn giảng có chất lượng, chú ý áp dụng các phương pháp đổi mới, ứng dụng CNTT vào bài soạn, tiết giảng, chú ý đến tất cả các đối tượng học sinh (Giỏi-Khá-TB-Yếu-Kém)

– Tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo quy định. Các đề kiểm tra có Ma trận và đáp án, biểu điểm cụ thể, khoa học, đảm bảo các mức độ kiến thức.

– Tiến hành chấm chữa chính xác, khách quan, đúng quy định và kịp thời để đánh giá đúng mức độ kiến thức của học sinh, kịp thời khuyến khích các em cố gắng trong học tập. Vào điểm đúng tiến độ và đảm tính chính xác.

Xem thêm  Công thức tính số liên kết pi - THPT Lê Hồng Phong

– Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt các chuyên đề đã được tập huấn vào quá trình dạy học và giáo dục một cách có hiệu quả.

– Chú trọng ứng dung CNTT, các kĩ thuật, phương tiện thiết bị hiện có vào quá trình dạy học, giáo dục để nâng cao chất lượng.

b.Công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ thăm lớp, thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn.

– Tiếp tục thanh tra toàn diện các giáo viên chưa thanh tra để đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

– Tiến hành dự giờ thăm lớp theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo mỗi giáo viên dự 19tiết/năm học, xếp loại giờ dự đúng thực tế, không có sự cả nể khi đánh giá.

– Tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH đối Với những giáo viên chưa làm ở học kì 1

– Tiếp tục viết bài đăng tin.

c. Công tác Ôn thi học sinh Giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

– Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Tỉnh vào tháng 1. Học sinh giỏi KHXH cấp Tỉnh vào tháng 3………. Học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện vào tháng 4…………

– Tiến hành lập danh sách và tiến hành phụ đạo cho các học sinh xếp loại yếu, kém các môn theo chỉ tiêu ít nhất 2 buổi/tháng/môn.

d. Công tác chủ nhiệm lớp:

– Tăng cường chăm lo công tác chủ nhiệm lớp bằng nhiều biện pháp:

+ Họp Chi hội phụ huynh để thông báo kết quả học tập học kỳ I của học sinh.

+ Giáo viên chủ nhiệm bám sát lớp 15 phút đầu giờ, giữa giờ cũng như trong các hoạt động.

+ Kịp thời phê bình, nhắc nhở các em vi phạm, nếu cần có hình thức xử phạt phù hợp.

+ Tăng cường liên hệ với phụ huynh học sinh để kịch thời nhắc nhở việc học tập của các em.

e. Công tác khác:

– Tham gia thi Thiết kế bài giảng E-Lerning cấp trường và cấp huyện.

– Tham gia thi dạy học tích hợp cấp huyện, cấp tỉnh

– Tham gia làm bài thi vận dụng kiến thức liên môn cấp huyện, cấp Tỉnh.

III. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

– Kính mong BGH nhà trường, Ban thi đua Nhà trường căn cứ vào kết quả mà cá nhân và tập thể trong tổ xã hội đã đạt được, so sánh với kết quả chung của toàn trường để cân nhắc để đánh giá, xếp loại cho hợp lý.

DUYỆT CỦA BGH

TỔ TRƯỞNG

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết được chia sẻ bởi caodangyduocdanang.edu.vn Xin cảm ơn!

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button