Giáo dục

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường, lớp học

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Mau bien ban ban giao co so vat chat lop hoc bien ban ban giao vat chat nha chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

1. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường là gì?

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường là mẫu biên bản được lập ra để bàn giao cho nhân viên bảo vệ về cơ sở vật chất của nhà trường trong thời gian nghỉ hè. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin người tham gia, nội dung bàn giao, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ

Biên bản bàn giao tài sản là biên bản thể hiện sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức này cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác. Thông qua đó, hai bên thống kê tài sản, công cụ, dụng cụ giúp quá trình bàn giao tài sản diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Sau khi bàn giao hoàn tất, người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm bảo quản hoặc sử dụng tiếp tài sản theo quy định.

Thông thường, biên bản bàn giao tài sản được sử dụng nhằm xác nhận việc bàn giao tài sản khi:

+ Hoàn thành xây dựng, mua sắm… tài sản;

+ Được người khác tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, thuê… và đưa vào sử dụng, bảo quản tại đơn vị khác.

Như vậy, việc bàn giao tài sản và việc lập thành biên bản có ý nghĩa như chứng cứ khi có tranh chấp (nếu có). Qua đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên.

Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu 2023 kèm hướng dẫn cách lập

2. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường:

Mẫu bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè ( mẫu số 1)

PHÒNG GD VÀ ĐT………….

TRƯỜNG…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học …….(1)

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

– Thời gian: Vào hồi ……. giờ…….. phút, ngày …….. tháng …… năm…..(2)

– Địa điểm: Tại lớp ………, Chi xóm:……Trường……….

2. THÀNH PHẦN

2.1. Bên bàn giao(3)

– Ông: ………… – Phụ trách lao động Trường ……

2.2. Bên nhận bàn giao (4)

– Ông (bà): ………..- Giáo viên chủ nhiệm lớp: …….

– Học sinh …..- Lớp trưởng:….

III. NỘI DUNG BÀN GIAO (5)

Hai bên đã tiến hành bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học……. với các nội dung cụ thể sau:

STT Tên loại SL ĐVT Tình trạng

(Còn sử dụng tốt hay hư hỏng)

Ghi chú 1 Bảng lớp Chiếc 2 Bàn ghế học sinh Bộ 3 Bàn ghế giáo viên Bộ 4 Tủ sách Chiếc 5 Ảnh Bác Chiếc 6 Khẩu hiệu Chiếc 7 Biển lớp Chiếc 8 Khóa lớp Chiếc 9 Quạt trần Chiếc 10 Ổ điện Chiếc 11 Công tắc Chiếc 12 Tường lớp m2 13 Cửa sổ 2 lớp(kính+chớp gỗ) Bộ 14 Cửa ra vào Bộ

Xem thêm  Nghị luận Lao động là vinh quang hay nhất (5 Mẫu) - Văn 11

Bên nhận bàn giao có trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích các cơ sở sở vật chất lớp học đã được giao. Nếu làm hư hỏng cơ sở vật chất lớp học phải tự tu sửa lại.

Vào cuối năm học, bên nhận bàn giao có trách nhiệm bàn giao lại cơ sở vật chất lớp học cho nhà trường.

Hai bên đã nhất trí với các nội dung đã nêu ở trên.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau:

– Người bàn giao giữ 01 bản;

– Người nhận bàn giao giữ 01 bản;

– Lưu tại Trường ….

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi ……….. giờ ……… phút ……. cùng ngày. (6)

NGƯỜI BÀN GIAO

Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Một số yêu cầu: (7)

1. Bên nhận bàn giao kiểm tra tình trạng trang thiết bị trước khi nhận.

2. Bên nhận bàn giao phải đảm bảo cơ sở vật chất nguyên trạng như khi nhận, nếu hỏng hóc, mất mát bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3. Các lớp nhận lại cơ sở vật chất lớp học vào sáng ngày …., kiểm tra lại CSVC lớp mình có gì khác thường cần báo cáo ngay với ban cơ sở vật chất.

Biên bản lập xong vào hồi …… cùng ngày và được các bên nhất trí thông qua.

Kí bàn giao cho bảo vệ ngày… tháng … năm …

GVCN lớp ……

Bảo vệ trường:……..

T.ban CSVC…

Xác nhận của BGH

Xem thêm: Biên bản giao nhận hàng hóa, xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản bàn giao tài sản lớp học:

(1): Điền năm học

(2): Điền thời gian, ngày, tháng, năm, địa điểm, trường, lớp bàn giao tài sản.

(3): Điền tên của bên bàn giao, chức vụ

(4): Điền tên bên nhận bàn giao

(5): Điền nội dung bàn giao

(6): Điền ngày, giờ kết thúc bàn giao

(7): Điền nội dung yêu cầu

Xem thêm: Quy định về xử lý kỷ luật với sinh viên đào tạo đại học hệ chính quy

4. Tham khảo một số mẫu biên bản khác liên quan:

Mẫu bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè ( mẫu số 2)

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO …….

TRƯỜNG ……………..

Số: …………/BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

….., ngày….tháng….năm….

BIÊN BẢN

BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC ………… – ……….

Thời gian bắt đầu: …. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm …..

Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường ……….

Thành phần tham dự:

1. Ông ……..

2. Ông ……… ;

3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;

4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;

5. Ông ………. – Nhân viên bảo vệ .

1. Nội dung:

Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học …… – …….

Xem thêm  Cảm nhận và phân tích có giống nhau không? - HoaTieu.vn

* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định:

– Gồm: …… phòng học, trong đó có …….. phòng học nhà 2 tầng và 03 phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).

– Các phòng còn lại như sau:

+ Phòng làm việc của hội đồng 01 phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ 01 phòng Thư viện + 01 thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo.)

+ 01 phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ 02 Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ 01 nhà công vụ với 04 phòng ở và 02 nhà vệ sinh.

+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.

+ 01 bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.

Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:

Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.

Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.

Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.

Biên bản kết thúc vào …. giờ …, ngày …. tháng … năm ……/.

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—-***—-

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày…../…../20…, tại……. chúng tôi gồm:

Người bàn giao:………..Bộ phận:………MSNV……

Người nhận bàn giao:…………Bộ phận:………..MSNV…….

Lý do bàn giao ……..

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Stt Mã tài sản, công cụ Tên tài sản, công cụ Đơn vị Số lượng Tình trạng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

Mẫu biên bản giao tài sản:

TÊN CƠ QUAN………

Số: …../BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO TÀI SẢN

Giữa …(bên giao) và …….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại … đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …(bên giao)

Xem thêm  Qua những hình ảnh tàn bạo của những kẻ : thi hành công vụ” trong

và ……(bên nhận) thực hiện theo ……… của ………… ngày ………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

– Ông: …… Chức vụ: ……

– Ông: …… Chức vụ:….

– Bà: ….. Chức vụ: ……

2/ Bên nhận:

– Ông: ……… Chức vụ: ……

– Ông: ……… Chức vụ: ………

– Bà: ……… Chức vụ: ……

Chủ tọa: Ông ………

Thư ký: Ông …………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên …….. theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú Cộng:

Tổng giá trị: Bằng số ………

Bằng chữ ………

Kể từ ngày… số tài trên do bên ………… chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Mẫu biên bàn giao, tiếp nhận tài sản công:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN CÔNG

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …/…/… của ………. về việc ……..1

Hôm nay, ngày… tháng… năm….., tại ……., việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công được thực hiện như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Đại diện bên giao (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp bàn giao):

Ông (Bà): …… Chức vụ:……

Ông (Bà): …… Chức vụ:……

2. Đại diện bên nhận (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận):

Ông (Bà): ……… Chức vụ:………..

Ông (Bà): ……… Chức vụ:………..

3. Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có) (Tên cơ quan chứng kiến):

Ông (Bà): ………… Chức vụ:…………

Ông (Bà): ……… Chức vụ:…………

II.NỘI DUNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận2:

STT Danh mục tài sản (chi tiết theo từng loại tài sản) Đơn vị tính Số lượng Nguyên giá (đồng) Giá trị còn lại (đồng) Giá trị đánh giá lại (đồng) Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 A Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp,…. 1 Địa chỉ nhà, đất 1 2 Địa chỉ nhà, đất 2 … B Xe ô tô 1 Xe ô tô 1 (loại xe, biển kiểm soát…) 2 Xe ô tô 2 (loại xe, biển kiểm soát…) …. C Máy móc, thiết bị 1 Máy móc, thiết bị 1 2 Máy móc, thiết bị 2 …. D Tài sản khác Tổng cộng:

2. Các hồ sơ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản bàn giao, tiếp nhận…..

3. Trách nhiệm của các bên giao nhận:

a) Trách nhiệm của Bên giao:…

b) Trách nhiệm của Bên nhận:….

4. Ý kiến của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận:…..

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỨNG KIẾN (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button