Giáo dục

Kế hoạch hoạt động chuyên môn khối Ba, năm học 2020-2021

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Mau ke hoach to chuyen mon giao vien nam 2020 2021 ke hoach sinh hoat to chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Kế hoạch tổ chuyên môn Khối 3 năm học 2020-2021

– Căn cứ Hướng dẫn số 1218/PGD&ĐT-TH ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 đối với bậc tiểu học.

– Căn cứ vào Kế hoạch số 183/KH-TH ngày 28 tháng 9 năm 2020 Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Bến Tre;

Tổ Khối Ba đã xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2020 – 2021 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

– Được sự quan tâm sâu sát và sự chỉ đạo nhiệt tình của Ban Giám hiệu.

– Giáo viên trong tổ có ý thức trách nhiệm cao, an tâm công tác, luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Đa số có tay nghề vững vàng, nỗ lực nghiên cứu, tự học hỏi về chuyên môn.

– Giáo viên của tổ đã giảng dạy và chủ nhiệm nhiều năm nên có kinh nghiệm giáo dục và tổ chức các hoạt động, các phong trào giúp học sinh rèn luyện và học tập tốt.

– Phần lớn học sinh được phụ huynh quan tâm, chăm sóc chu đáo nên các em chăm học, ngoan ngoãn, lễ phép, tạo điều kiện cho con em học tập và thực hiện tốt nội quy trường lớp. Các em tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Đội và nhà trường tổ chức.

– Cơ sở vật chất phòng học, bàn ghế, sách vở, thiết bị dạy học đầy đủ đáp ứng yêu cầu cơ bản hoạt động dạy và học, các đoàn thể: công đoàn, chi đoàn, thư viện hỗ trợ tốt cho công tác chuyên môn.

2. Khó khăn

– Số lượng lớp và học sinh ở mỗi lớp đông, đa số rất năng động nên việc chăm sóc, giáo dục, rèn luyện mất nhiều thời gian.

– Một số học sinh chưa có ý thức học tập và tự học, thường dựa vào thầy cô, cha mẹ, trình độ nhận thức của các em có sự chênh lệch nhiều.

– Còn một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ.

– Học sinh phần lớn thiếu tự tin, kĩ năng nói yếu, viết chậm, nhiều em viết sai chính tả và chữ viết xấu và không đúng độ cao các con chữ.

II. Tình hình giáo viên và học sinh

1. Giáo viên

– Tổng số giáo viên: 10 (nữ 09)

– Giảng dạy và chủ nhiệm: 09 lớp

– Cán bộ quản lý: 01 (Hiệu trưởng)

2. Học sinh

– Tổng số học sinh: 417 em – nữ 200 em – Bình quân 46 HS/lớp

– Dân tộc Kinh: 397 em (nữ:192 em)

– Dân tộc Hoa: 20 em (nữ: 08 em)

– Học sinh đúng độ tuổi: 414 em (nữ 200 em)

– Học sinh trễ hơn 1 tuổi: 02 em

– Học sinh trễ hơn2 tuổi: 01 em

– Số học sinh cụ thể ở các lớp như sau:

Sĩ số

Ba 1

Ba 2

Ba 3

Ba 4

Ba 5

Ba 6

Ba 7

Ba 8

Ba 9

Tổng số

III. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học

  1. Nhiệm vụ chung:

– Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành); nghiên cứu học tập chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

  • Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
  • Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn: Tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường được phân công; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo Kế hoạch số 468/KH-PGD&ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

– Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong đơn vị. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình – nhà trường – xã hội cho học sinh . Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của địa phương.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Mục tiêu 1: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; thực hiện có sáng tạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện đổi mới, sáng tạo theo phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.

Mục tiêu 2: Xây dựng tổ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đạt danh hiệu tổ tiên tiến, tổ công đoàn xuất sắc, 03 chiến sĩ thi đua cơ sở còn lại đều đạt danh hiệu LĐTT.

Mục tiêu 3: Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Đáp ứng các yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Mục tiêu 4: Tiếp tục đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá học sinh theo TT22/BGDĐT, văn bản hợp nhất số 03/BGDĐT và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Mục tiêu 5: Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tự học từ rèn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, chủ nhiệm.

Mục tiêu 6: Đầu tư nghiên cứu nội dung dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp, học kiểm tra, đánh giá và thực hiện tốt nội dung lồng ghép tích hợp.

Mục tiêu 7: Tổ chức ngoại khóa cho học sinh khối, 2 lần/ năm.

Xem thêm  Phân tích 4 câu thơ đầu của đoạn trích Chị em Thúy Kiều - Thủ thuật

Mục tiêu 8: Tham gia đầy đủ các buổi học chính trị, tập huấn theo yêu cầu của nhà trường. Tham gia các hội thi do trường, ngành tổ chức.

Mục tiêu 9: 100% giáo viên trong tổ viết chuyên đề, sáng kiến.

Mục tiêu 10: Giáo viên được xếp loại tay nghề đạt từ khá trở lên.

IV. Thực hiện nhiệm vụ năm học

1. Về tư tưởng chính trị

* Nội dung

– Giáo viên

+ Quán triệt và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia học tập chính trị, Nghị quyết đầy đủ do cấp trên và địa phương tổ chức nhằm nâng cao nhận thức vị trí, vai trò, chức năng trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

+ Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện quan điểm đạo đức lối sống lành mạnh, giữ gìn phong cách của người giáo viên. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo. Coi trọng việc rèn luyện đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo.

+ Chấp hành tốt các qui định về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, dạy thêm học thêm.

+ Nói và làm theo pháp luật, không vi phạm những điều giáo viên không được làm, thể hiện mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

* Chỉ tiêu:

+ 100% giáo viên có đạo đức tốt.

+ 100% giáo viên tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, viết bài thu hoạch đạt yêu cầu, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

+ 100% giáo viên đăng kí và cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ 100% giáo viên kí cam kết thực hiện tốt các nội dung thi đua do ngành phát động. Chấp hành tốt luật an toàn giao thông.

– Học sinh:

+ Thực hiện tốt “Nội quy trường lớp – 5 điều Bác Hồ dạy” cư xử đúng với bạn, người thân, thầy cô và những người trong cộng đồng.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành “Luật an toàn giao thông – Bảo vệ môi trường”.

+ Tham gia tốt các buổi sinh hoạt tập thể, tìm hiểu và chăm sóc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương, tham quan Viện bảo tàng Tỉnh.

+ Có ý thức trách nhiệm giữ gìn cơ sở vật chất hiện có. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường.

+ Tăng cường hoạt động trải nghiệm cho học sinh, tham gia hoạt động tiệc ăn buffet.

* Chỉ tiêu:

+ 100% học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông.

+ 100% học sinh tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

+ Về năng lực (Tự phục vụ, tự quản; Hợp tác; Tự học, tự giải quyết vấn đề): Tốt: 298/417 em (tỉ lệ: 71.5%); Đạt: 114 em (27.3%); Cần cố gắng: 5 em (11.2%)

+ Về phẩm chất (Chăm học, chăm làm; Tự tin, trách nhiệm; Trung thực, kỉ luật; Đoàn kết, yêu thương): Tốt: 350/417 em (tỉ lệ: 83.9%); Đạt: 67 em (16.1%).

+ Tổ chức vui chơi trải nghiệm và tiệc ăn buffet cho học sinh 1 lần/năm.

* Biện pháp:

– Giáo viên:

+ Mỗi giáo viên phải xây dựng, rèn luyện cho mình phong cách làm việc gương mẫu trong giao tiếp, tác phong, ngôn phong phải chuẩn mực, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

+ Thường xuyên đọc báo, nghe đài, cập nhật thông tin về thời sự chính trị.

+Nghiên cứu những việc nhà giáo không được làm thường xuyên để tránh vi phạm.

+ Giáo viên có thái độ hòa nhã, vui vẻ với học sinh, tuyệt đối không đánh mắng, mạt sát học sinh.

+ Giáo viên luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Không vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, không xúc phạm danh dự nhân phẩm bạn đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và học sinh.

– Học sinh:

+ Học sinh học tập và có ý thức thực hiện tốt nội quy trường lớp, đến lớp đúng giờ, tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, biết tự quản lớp trong mọi hoạt động.

+ Tham gia tích cực các phong trào của Đội, hoạt động nhân đạo, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

+ Giáo dục rèn luyện có những năng lực phù hợp với môi trường sống như năng lực tự phục vụ, tự quản trong sinh hoạt học tập; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực tự học và giải quyết vấn đề. Coi trọng việc phát triển các phẩm chất của học sinh như chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục; tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; trung thực, kỉ luật, đoàn kết; yêu gia đình, bạn bè và những người khác.

+ Phối hợp gia đình và cộng đồng cùng tham gia rèn luyện các năng lực, hình thành phát triển phẩm chất và kĩ năng sống cho học sinh.

2. Hoạt động dạy- học và ứng dụng công nghệ thông tin:

a. Giảng dạy:

* Nội dung:

– Thực hiện đúng qui chế chuyên môn, dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

– Giảng dạy đầy đủ các phân môn theo chương trình và thời khóa biểu. Thực hiện theo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng.

– Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, thực hiện đánh giá, động viên khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của học sinh. Tổ chức giáo dục để học sinh tự giác thực hiện các nhiệm vụ học sinh về mức độ hình thành và phát triển năng lực; phẩm chất của học sinh theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học: Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kềm theo Thông tư 30 có hiệu lực từ ngày 06/11/2016.

– Tiếp tục duy trì thực hiện việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy môn Tự nhiên và xã hội. Tăng cường nghiên cứu vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

– Đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức và kĩ năng, lồng ghép “Tích hợp giáo dục môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn trong trường học, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt quyền và bổn phận trẻ em, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường biển, hải đảo, ứng phó biến đổi khí hậu, phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào trong giảng dạy.

– Tích hợp giáo dục quốc phòng và tích hợp nội dung “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”

Xem thêm  Dàn ý Phân tích hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong Văn tế

– Chú trọng giáo dục đạo đức – kĩ năng sống cho học sinh.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

– Thực hiện đúng theo hướng dẫn 5842 v/ v Điều chỉnh nội dung chương trình của BGD và ĐT.

– Chú trọng công tác rèn chữ viết trong giáo viên khi viết bảng lớn, các loại sổ sách. Lời phê trong vở học sinh phải mẫu mực, chân phương.

– Dạy đủ và có chất lượng tất cả các môn học theo quy định. Không xem thường hoặc coi nhẹ môn học nào.

* Chỉ tiêu:

Danh hiệu

GV giỏi Tỉnh

GV giỏi TP

GV giỏi cấp trường

GVCN giỏi cấp Tỉnh (bảo lưu)

GVCN

giỏi TP (bảo lưu)

GVCN giỏi cấp trường

GVCN

3

9

2

2

9

  • Thao giảng: 20 tiết (9 tiết giáo án điện tử) – 2 hoặc 3 tiết/GV/năm

– Giáo viên dự giờ: ghi đầy đủ các tiết thao giảng tổ, trường, cụm. Ngoài ra còn dự giờ hữu nghị giáo viên theo điều kiện thực tế.

– Báo cáo chuyên đề: 9 chuyên đề (mỗi giáo viên 1 chuyên đề)

– Triển khai 2 sáng kiến của giáo viên được công nhận của năm học 2019-2020 trong tổ.

– Phụ đạo:

+ Lớp bán trú: 3 tiết/ tuần/ GV

+ Lớp thường: 1 tiết/ tuần/ GV

– Bồi dưỡng: 1 tiết/ tuần / GV

– Làm đồ dùng dạy học:

+ Tổ: 1 đồ dùng/ năm (dự thi)

+ Cá nhân: ít nhất 2 đồ dùng có chất lượng/ 1GV/ năm

– Soạn giáo án vi tính: 9/10 GV (1CBQL)

– Soạn giáo án điện tử: 9 tiết/ năm/ tổ.

– Sử dụng đồ dùng dạy học cấp: 100%

– Xếp loại chuyên môn: Tốt 9/10 GV- tỉ lệ 100% (1CBQL)

+ Học sinh:

– Tự giác trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ chung theo yêu cầu của nhà trường.

– Biết giữ gìn sách vở sạch sẽ, rèn chữ viết.

– Có ý thức tự học tốt, thể hiện được vai trò chủ động trong học tập dưới sự hướng dẫn của GV ở lớp cũng như ở nhà, biết tự quản lớp trong mọi hoạt động.

– Thực hiện tốt các nề nếp theo qui định của nhà trường, tham gia tốt các phong trào thi đua do nhà trường phát động.

* Chỉ tiêu:

+ Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 306/417 em (tỉ lệ: 73.4%).

+ Học sinh có thành tích vượt trội: 35 em (8.4%)

+ Học sinh có tiến bộ vượt bậc: 27 em (6.5%)

+ Học sinh có thành tích giữ vở sạch chữ đẹp và có thành tích nổi bật trong các phong trào.

– Cá nhân đạt Vở sạch: 257 em (61.6%)

– Cá nhân đạt Vở sạch chữ đẹp: 83 em (19.9%)

*Biện pháp:

– Giáo viên nghiên cứu chuẩn kiến thức, kĩ năng của các môn học, từng bài dạy. Thực hiện chương trình các môn học một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh. Phát động phong trào rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

– Duy trì vận dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” vào dạy môn Tự nhiên và xã hội.

– Sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ, có nội dung.

– Giáo viên nâng cao ý thức tự học, tự rèn, nghiên cứu, sáng tạo trong giảng dạy.

– Tổ chức báo cáo chuyên đề – triển khai sáng kiến chuyên môn có chất lượng và tính ứng dụng cao.

– Tích hợp các nội dung giáo dục: bảo vệ môi trường, quyền và bổn phận trẻ em, an toàn giao thông, nước sạch, tiết kiệm năng lượng,…

– Sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp.

– Đảm bảo tốt ngày giờ công, lên lớp đúng giờ.

– Chú ý đến nội dung giáo dục đạo đức và kĩ năng sốn cho học sinh đối với từng tiết học, giúp các em có hành vi đạo đức tốt, chú trọng việc dạy kĩ năng thực hành và thái độ sống, giúp học sinh mạnh dạn tự tin, không ỷ lại vào người khác trong học tập.

– Học sinh học bài và làm bài đầy đủ khi đến lớp, tham gia tốt các phong trào của nhà trường.

– Hình thành kĩ năng giao tiếp, hợp tác: mạnh dạn khi giao tiếp, trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói đúng nội dung cần trao đổi; ứng xử thân thiện, chia sẻ với mọi người.

– Tham gia tốt các buổi sinh hoạt tập thể: chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần, sinh hoạt đội, sinh hoạt sao…

– Tham gia tìm hiểu và chăm sóc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa địa phương. Có trách nhiệm giữ gìn cơ sở vật chất hiện có.

– Phát huy tốt tính tích cực tự giác học tập, tự chủ động tìm và chiếm lĩnh kiến thức dưới sự dẫn dắt của giáo viên.

b. Ứng dụng công nghệ thông tin:

* Nội dung:

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tăng cường công tác soạn giảng giáo án điện tử nhằm nâng cao hiệu quả.

– Mỗi giáo viên là một tấm gương tự học và sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

* Chỉ tiêu:

– 100% Gv soạn bài trên máy tính.

– 100% GV soạn và dạy giáo án điện tử.

– Tham gia thi bài giảng E-Learning: 1 tiết/năm.

– Mỗi giáo viên thực hiện 01 bài giảng E-Learning theo quy định.

* Biện pháp:

– Giáo viên truy cập những kiến thức trên mạng, soạn giáo án điện tử, dạy trên đèn chiếu để đạt chỉ tiêu đề ra.

– Giáo viên tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ công nghệ thông tin vào quá trình dạy các môn học.

– Tham gia thi bài giảng E-Learning cấp trường.

– Truy cập những kiến thức trên mạng Internet bổ sung cho bài dạy, tăng cường soạn giáo án điện tử phục vụ cho bài dạy đạt hiệu quả cao.

– Tích hợp lồng ghép việc sử dụng CNTT vào quá trình dạy các môn học.

– Công khai kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trên hệ thống VnEdu.

– Vận dụng bài giảng E-learning để đưa vào giảng dạy.

3. Hoạt động chuyên môn:

* Nội dung:

– Triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của BGDĐT; SGD&ĐT và PGD&ĐT thành phố Bến Tre.

– Thực hiện tốt nội dung tập huấn về đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức.

– Thực hiện việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

– Thực hiện tốt hơn việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, xây dựng lớp học, trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Kiểm tra và chấn chỉnh việc thực hiện chương trình, việc đánh giá học sinh ở các lớp.

– Lên kế hoạch năm học, tháng, tuần và thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

– Họp tổ chuyên môn đúng theo quy định 2 lần/ tháng.

– Tổ chức thao giảng, dạy học giáo án điện tử, trình bày các tiết dạy khó.

– Theo sát, nắm bắt tình hình học sinh trong tổ để có biện pháp phụ đạo bồi dưỡng, rèn chữ viết cho học sinh theo kế hoạch.

– Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, ôn chuyên đề.

Xem thêm  Đề thi Cuối kì 2 Ngữ văn lớp 6 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10

– Phân công giáo viên trong tổ phụ trách từng môn học.

* Chỉ tiêu:

100% GV thực hiện tốt vai trò trách nhiệm được giao.

* Biện pháp:

– Sinh hoạt tổ chuyên môn đúng theo định kì, có kế hoạch học tập chuyên đề, trình bày bài dạy khó, soạn đồ dùng dạy học hàng tuần, đầu tư các tiết thao giảng thiết thực, giúp giáo viên học tập đạt hiệu quả, tập trung xây dựng và thao giảng giáo án điện tử.

– Tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu: chọn giáo viên có năng lực làm công tác bồi dưỡng.

– Chú trong đến nội dung giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh đối với từng tiết học, giúp các em có hành vi thói quen đạo đức tốt, chú trọng việc dạy kỹ năng thực hành và thái độ sống, giúp học sinh mạnh dạn tự tin, không ỷ lại vào người khác trong học tập.

– Giáo viện học tập đầy đủ, tích cực các chuyên đề của phòng giáo dục, trường, tổ. Tham dự và nhận xét đánh giá các tiết thao giảng cụm, thao giảng trương, tổ, dự giờ hữu nghị… Tự rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp dạy học.

4. Công tác chủ nhiệm:

* Nội dung:

– Duy trì sĩ số lớp, không để học sinh bỏ học.

– Thường xuyên liên hệ với phụ huynh, làm tốt công tác chủ nhiệm.

– Thực hiện tốt việc tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường. Tuyên truyền chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh sởi – rubella, sốt xuất huyết, tay-chân-miệng.

– Giáo viên chủ nhiệm rèn luyện, giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh. Quan tâm chăm sóc đều các đối tượng học sinh. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo học sinh.

– Hướng dẫn học sinh tham gia tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

– Giúp học sinh đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình lớp 3. Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

* Biện pháp:

– Tổ chức các hoạt động dạy và học phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

– Kết hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục và rèn luyện các em ở nhà.

– Hướng dẫn học sinh cách học và phương pháp tự học, phòng chống các bệnh tật, dịch bệnh đang lan tràn, phòng chống ma túy trong học đường. Biết phòng các tai nạn gây thương tích, gây nguy hiểm đến tính mạng. Tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động công ích. Biết giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn hoạn nạn.

– Bồi dưỡng học sinh giỏi, năng khiếu, phụ đạo và rèn chữ cho các em.

5. Các công tác khác:

a. Văn thể mỹ:

* Nội dung:

– Rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe để học tập và tham gia các hoạt động khác.

– Bồi dưỡng và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh. Rèn luyện học sinh năng khiếu.

– Tham gia tốt các hoạt động văn nghệ, TDTT của trường.

* Biện pháp:

– GVCN theo dõi giờ học thể dục chính khóa, thể dục giữa giờ.

– Giáo dục học sinh giữ vệ sinh thân thể và có ý thức rèn luyện sức khỏe.

– Phân công giáo viên phụ trách VTM của tổ, tham gia tốt các phong trào, hoạt động VTM.

b. Lao động vệ sinh:

* Nội dung:

– Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Trồng cây xanh ở lớp, giữ gìn bàn ghế, bảng và đồ dùng của từng lớp tốt.

– Chăm sóc và bảo vệ cây hoa trong sân trường, trong lớp học. Giữ cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch – đẹp.

– Đi vệ sinh đúng nơi quy định góp phần bảo quản và giữ gìn nhà vệ sinh luôn sạch sẽ.

– Tuyên truyền giáo duục học sinh thực hiện trường học không có rác, trường học thanh lịch, trường học an toàn, thực hiện mô hình dân vận khéo “Cổng trường em sạch, đẹp, an toàn”.

* Biện pháp:

– GVCN thường xuyên nhắc nhở học sinh, giáo dục ý thức giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.

– Phân công giáo viên phụ trách lao động vệ sinh.

– Kiểm tra, nhắc nhở học sinh tiêu tiểu đúng nơi quy định, dội nước nhà vệ sinh sạch sẽ.

– Phối hợp chặt chẽ với Tổng phụ trách Đội trong công tác giáo dục học sinh.

c. Thư viện – Thiết bị:

* Nội dung:

– Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong giáo viên và học sinh.

– Triển khai, sử dụng có hiệu quả ĐDDH cung cấp và tự làm thêm.

* Biện pháp:

– Tổ chức mạng lưới thư viện và thiết bị trong giáo viên, học sinh.

– Trao đổi, thông tin các loại sách báo có trong thư viện.

– Phân công giáo viên phụ trách thiết bị để hướng dẫn lập kế hoạch làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

V. Chỉ tiêu thực hiện:

  1. Giáo viên:

* Danh hiệu thi đua:

– Tổ chuyên môn: Lao động tiên tiến.

– Chiến sĩ thi đua cơ sở: 3/10

1. Trương Thị Thùy Trang

2. Nguyễn Phương Uyên

3. Dương Thị Hương

– Lao động tiên tiến: 10/10

– Giáo viên dạy giỏi các cấp

+ Cấp Thành Phố: 3

1. Nguyễn Phương Uyên

2. Dương Thị Hương

3. Thái Hồng Trúc Linh

+ Cấp trường: 6

1. Nguyễn Phương Uyên

2. Hồ Thị Ngọc Điệp

3. Nguyễn Quế Lam

4. Dương Thị Hương

5. Thái Hồng Trúc Linh

6. Nguyễn Văn Tùng

* Chỉ tiêu hoạt động chuyên môn:

– Thao giảng: 20 tiết (9 tiết giáo án điện tử)

– Dự giờ thao giảng: 255 tiết

– Dự giờ hữu nghị: 18 tiết

– Báo cáo chuyên đề: 9

– Sáng kiến kinh nghiệm: 2

– Lớp Ba6 đến lớp Ba9:

+ Phụ đạo: 1 tiết/tuần/GV (36 tiết/năm)

+ Bồi dưỡng: 1 tiết/tuần/GV (36 tiết)

– Các lớp bán trú:

+ Phụ đạo: 3 tiết/tuần/GV (540 tiết/năm/5 lớp)

+ Bồi dưỡng: 1 tiết/tuần/GV (180 tiết/năm/5 lớp)

– Làm ĐDDH:

+ Tổ: 1 đồ dùng/năm (dự thi)

+ Cá nhân: 2 đồ dùng/ 1GV/ năm

– Soạn giáo án vi tính: 9/10 (1CBQL)

– Soạn giáo án điện tử: 9 tiết/ năm

– Sử dụng ĐDDH: 100%

2. Học sinh:

– 100% học sinh đảm bảo tốt an toàn giao thông.

– 100% học sinh tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

– Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn: 306/417 em (tỉ lệ: 73.4%).

– Học sinh có thành tích vượt trội: 35 em (8.4%)

– Học sinh có tiến bộ vượt bậc: 27em (6.5%)

VI. Tổ chức thực hiện:

– Triển khai kế hoạch đến giáo viên trong tổ.

– Giáo viên, tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch cụ thể để thực hiện.

– Thực hiện đúng qui chế chuyên môn, nhiệm vụ năm học theo kế hoạch đề ra

– Tham gia học tập các văn bản chuyên môn.

– Thực hiện đúng theo lịch công tác tháng.

Trên đây là kế hoạch của tổ chuyên môn khối Ba, từng lúc theo yêu cầu của công việc và theo chỉ đạo của BGH sẽ có chỉnh sửa, bổ sung.

Tổ khối Ba phấn đấu thực hiện đúng qui chế chuyên môn, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm học 2020 – 2021.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết được chia sẻ bởi caodangyduocdanang.edu.vn Xin cảm ơn!

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button