Hóa học

NH2C3H5(COOH)2 + NaOH → NH2C3H5(COONa)2 + H2O

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Nh2c3h5cooh2 naoh nh2c3h5coona2 h2o chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Phản ứng NH2C3H5(COOH)2 + NaOH → NH2C3H5(COONa)2 + H2O

1. Phương trình phản ứng Axit glutamic tác dụng NaOH

NH2C3H5(COOH)2 + 2NaOH → NH2C3H5(COONa)2 + 2H2O

Trong phân tử axit glutamic HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH có chứa -COOH (tính axit) và nhóm – NH2 (tính bazơ)

⇒ Axit glutamic là chất có tính lưỡng tính

2. Điều kiện phản ứng axit glutamic tác dụng NaOH

Nhiệt độ thường

3. Bản chất của NH2C3H5(COOH)2 (Axit glutamic) trong phản ứng

Do có nhóm COOH thể hiện tính axit nên axit glutamic tác dụng được với dung dịch bazo như NaOH, KOH,..

4. Tính chất hóa học của Axit glutamic

4.1. Tác dụng với dung dịch bazơ (do có nhóm COOH):

Axit glutamic có tính axit nên nó làm đổi màu qùy tím.

4.2. Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2):

Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2).

4.3. Phản ứng este hóa nhóm COOH

Tương tự axit cacboxylic, axit gultamic phản ứng được với ancol cho ra este.

5. Bài tập vận dụng

Câu 1. Cho 0,225 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 275 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là :

Lời giải:

Giải thích:

Xem thêm  Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

X + NaOH = (Glutamic + HCl) + NaOH

Phương trình phản ứng hóa học

H2NC3H5(COOH)2 + 2NaOH → H2NC3H5(COONa)2 + 2H2O

0,225 → 0,45 mol

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,275 → 0,275

=> nNaOH = 0,45 + 0,275 = 0,725 mol

Câu 2. Amin Y chứa 1 nhóm -COOH và 2 nhóm -NH2. Cho 1 mol Y tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 205 gam muối khan. Tìm công thức phân tử của Y.

Lời giải:

Giải thích:

Gọi công thức tổng quát của phân tử Y là CxHyCOO(NH2)2

Phương trình hóa học phân tử Y và HCl

CxHyCOO(NH2)2 + 2HCl → CxHyCOOOH(NH3Cl)2

Ta có: 12x + y + 45 + 52,5.2 = 205 => 12x + y = 55

Biện luận phương trình ta chọn được giá trị x = 4, y = 7 thỏa mãn

Vậy công thức phân tử của Y là C5H12N2O2

Câu 3. Cho m gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là bao nhiêu

Lời giải:

Giải thích:

Theo đề bài ta có

nKOH = 0,15.1 = 0,15 mol

Phương trình hóa học xảy ra

HOOC-(CH2)2-CH(NH2)COOH + 2KOH → KOOC-(CH2)2-CH(NH2)COOK + 2H2O

0,075 ← 0,15 Mol

Theo phương trình phản ứng: naxit glutamic = 1/2nKOH = 1/2.0,15 = 0,075 mol

=> mglutamic = 0,075.147 = 11,025g

Câu 4. Chọn câu sai

A. Cho axit glutamic tác dụng với NaOH dư thì tạo sản phẩm là bột ngọt, mì chính.

B. Các aminoaxit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường.

C. Axit glutamit làm quỳ tím hóa đỏ.

D. Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

Lời giải:

Giải thích:

Cho axit glutamic tác dụng với NaOH dư thì tạo sản phẩm là bột ngọt, mì chính.

Xem thêm  Giải Bài Tập Hóa Học 9 - Bài 2: Một số oxit quan trọng

Cho axit glutamic tác dụng với NaOH dư thì tạo ra muối ddinatri, bột ngọt là muối mononatri glutamat.

Câu 5. Cho axit glutamic tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được a gam muối. Tính giá trị m?

Lời giải:

Giải thích:

Ta có: nNaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

H2NC3H5(COOH)2 + 2NaOH → H2NC3H5(COONa)2+ 2H2O

Theo phương trình hóa học

nH2NC3H5(COONa)2 = nH2NC3H5(COOH)2 = 1/2nNaOH = 0,1 mol

và m = mH2NC3H5(COOH)2 = 0,1.147 = 14,7 gam

Câu 6. Cho a gam axit glutamic tác dụng với NaOH vừa đủ cô cạn thu được (a + 4,4) gam chất rắn. Nếu cho a gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng HCl cần dùng là bao nhiêu?

Lời giải:

Giải thích:

Phương trình phản ứng hóa học

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH → NaOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COONa

1 mol 1 mol → mtăng = 2.23 – 2.1 = 44 gam

0,1 mol ← mtăng = 4,4 gam

Khi cho Glutamic phản ứng với HCl, do glutamic có 1 nhóm -NH2 nên ta có:

nHCl = nGlu = 0,1 mol => mHCl = 0,1.36,5 = 3,65 gam

Xem thêm các phương trình phản ứng hóa học khác:

NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O

C6H5−CH=CH2 + KMnO4 → C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O

C6H5-CH=CH2 + HBr → C6H5-CH2-CH2-Br

Al4C3 + HCl → AlCl3 + CH4

CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết được chia sẻ bởi caodangyduocdanang.edu.vn Xin cảm ơn!

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button