Tổng hợp

Vẻ Đẹp của Sự Thánh Thiện

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Thanh thien la gi con nguoi thanh thien la gi tam hon thanh thien la gi chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Khi tôi chuẩn bị cho buổi họp này, lòng tôi đã hướng tới nhiều chị em phụ nữ trung tín mà tôi đã gặp ở khắp nơi. Đối với tôi, họ được mô tả hay nhất trong một bài thơ tạ ơn của Vua Đa Vít: “Khá tôn Đức Giê Hô Va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê Hô Va.”1

Tôi thấy vẻ đẹp thánh thiện nơi các chị em phụ nữ, những ai đặt trọng tâm vào tất cả những điều tốt lành, những người muốn trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn. Họ hiến dâng cả tâm hồn, tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh lên Chúa theo cách họ sống mỗi ngày.2 Sự thánh thiện có được trong những nỗ lực và những sự tranh đấu để tuân giữ các lệnh truyền và tôn trọng các giao ước chúng ta đã lập với Thượng Đế. Sự thánh thiện là việc đưa ra các lựa chọn mà sẽ để cho Đức Thánh Linh tiếp tục làm Đấng hướng dẫn của chúng ta.3 Sự thánh thiện là việc bỏ qua một bên những khuynh hướng tự nhiên của chúng ta và trở thành “một thánh hữu qua Sự Chuộc Tội của Chúa Ky Tô.”4 “Mỗi giây phút của [cuộc đời chúng ta] đều phải thánh thiện đối với Chúa.”5

Xem thêm  Cách dùng hiệu ứng What are you gonna dance? trên Instagram

Thượng Đế trên trời đã truyền lệnh cho con cái Y Sơ Ra Ên: “Vì ta là Giê Hô Va Đức Chúa Trời của các ngươi; ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ … làm lây ô uế cho thân mình.”6

Anh Cả D. Todd Christofferson đã dạy: “Cha Thiên Thượng là Thượng Đế với nhiều kỳ vọng nơi chúng ta. … Ngài dự định làm cho chúng ta được thánh thiện để chúng ta có thể ‘đương nổi vinh quang thượng thiêng (GLGƯ 88:22) và ‘ở nơi hiện diện của Ngài’ (Môi Se 6:57).”7 Lectures on Faith (Các Bài Giảng về Đức Tin) giải thích: “Không một người nào có thể nhận hưởng vinh quang của Ngài mà không có được sự hoàn hảo và thánh thiện của Ngài.”8 Cha Thiên Thượng biết rõ chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta và Ngài đã cung cấp cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta có thể trở nên thánh thiện như Ngài.

Chúng ta là các con gái của Cha Thiên Thượng, và mỗi người chúng ta đều có sự thánh thiện như một di sản thiêng liêng. Cha Thiên Thượng đã phán: “Này, ta là Thượng Đế; Đấng Thánh Thiện là danh ta.”9 Trong tiền dương thế, chúng ta đã yêu mến Đức Chúa Cha và thờ phượng Ngài. Chúng ta mong muốn được giống như Ngài. Vì tình phụ tử trọn vẹn nên Ngài đã ban Con Trai Yêu Dấu của Ngài, là Chúa Giê Su Ky Tô, để làm Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài là Con của Đấng Thánh.10 Tên Ngài là Thánh Thiện,11 Ðấng Chí Thánh của Y Sơ Ra Ên.12

Xem thêm  Bài thu hoạch chính trị hè năm 2022 (12 Mẫu) - Download.vn

Niềm hy vọng của chúng ta nơi sự thánh thiện được tập trung vào Đấng Ky Tô, vào lòng thương xót và ân điển của Ngài. Với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, chúng ta có thể trở nên trong sạch, không tì vết khi chúng ta tự mình từ bỏ tất cả mọi điều không tin kính13 và chân thành hối cải. Chúng ta chịu báp têm bằng nước để được xá miễn tội lỗi. Tâm hồn của chúng ta được thánh hóa khi chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh với tấm lòng rộng mở. Hàng tuần, chúng ta dự phần vào giáo lễ Tiệc Thánh. Với một tâm hồn sám hối với những ước muốn chân thành về sự ngay chính, chúng ta giao ước rằng chúng ta tình nguyện mang danh Đấng Ky Tô, tưởng nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài để chúng ta có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Theo thời gian, khi chúng ta tiếp tục cố gắng để trở nên một với Đức Chúa Cha, Vị Nam Tử và Đức Thánh Linh, thì chúng ta trở thành những người dự phần vào thiên tính của các Ngài.14

Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button