Giáo dục

Trắc nghiệm Văn bản có đáp án – Ngữ văn lớp 10 – vietjack.me

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Trac nghiem bai van ban chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 10 Bài: Văn bản

Bài giảng Ngữ Văn lớp 10 Bài: Văn bản

Câu 1: Đặc điểm nào không phải của văn bản?

A. Văn bản mang tính tập thể cao.

B. Văn bản có tính thống nhất về đề tài, tư tưởng, tình cảm và mục đích.

C. Văn bản có tính hoàn chỉnh về hình thức.

D. Văn bản nhằm thực hiện 1 hoặc 1 số mục đích giao tiếp nhất định.

Câu 2: Nội dung của văn bản thường liên quan mật thiết đến:

A. Bố cục của văn bản

B. Kết cấu của văn bản

C. Tên văn bản

D. Hình thức trình bày của văn bản

Câu 3: Muốn tạo ra văn bản người nói, người viết không phải xác định rõ điều gì?

A. Nội dung thông tin.

B. Mục đích văn bản.

C. Thời gian thông tin.

D. Đối tượng tiếp nhận văn bản.

Câu 4: Văn bản hành chính thì có:

A. Tên người với chức danh hoặc tên cơ quan ban hành.

B. Dấu ấn riêng của người viết.

C. Tên tác giả.

D. Sự sáng tạo của người viết.

Câu 5: Văn bản ghi trên đá còn được gọi là:

A. Văn kiện

B. Văn phong

C. Văn chương

D. Văn bia

Xem thêm  2 bài mẫu Viết đoạn văn ngắn phân tích ý nghĩa của việc Vũ Nương

Câu 6: Bố cục của văn bản thường gồm những phần nào?

A. Giới thiệu, nội dung, kết luận.

B. Mở bài, thân bài, kết bài.

C. Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề.

D. Ý chính, ý phụ, dẫn chứng.

Câu 7: Bài Tổng quan nền văn học việt Nam qua các thời kì lịch sử gồm mấy phần?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 8: Văn bản có tính hoàn chỉnh về hình thức là văn bản thường có bố cục gồm:

A. 2 phần

B. 4 phần

C. 5 phần

D. 3 phần

Câu 9: Văn bản văn chương thì có:

A. Tên người với chức danh hoặc tên cơ quan ban hành.

B. Dấu ấn riêng của người viết.

C. Tên tác giả.

D. Chữ kí cuả người viết.

Câu 10: Chọn câu trả lời sai trong những câu sau:

A. Văn bản hoàn chỉnh về hình thức là văn bản thường có bố cục gồm ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.

B. Văn bản hoàn chỉnh về hình thức là văn bản có các câu trong từng đoạn được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

C. Văn bản hoàn chỉnh về hình thức khi các đoạn văn được nối tiếp nhau và hô ứng nhau, có phương tiện liên kết thích hợp.

D. Văn bản hoàn chỉnh về hình thức là văn bản phải có sự thống nhất về đề tài, tư tưởng, tình cảm và mục đích.

Câu 11: Điền vào chố trống: Đề tài, tư tưởng, tình cảm và mục đích là những yếu tố quy định cách chọn lựa……………………….làm cho văn bản thống nhất.

Xem thêm  Hướng dẫn thay đổi tên tài khoản trên Azota

A. Từ ngữ, biện pháp tu từ, ý chính trong câu.

B. Từ ngữ, đặt câu và liên kết các câu văn.

C. Từ ngữ, đặt câu và liên kết các đoạn văn.

D. Từ ngữ, biện pháp tu từ, đặt câu trong các đoạn văn.

Câu 12: Điền vào chố trống: “………….. là sản phẩm của họat động giao tiếp bằng ngôn ngữ.”

A. Văn bản

B. Lời nói

C. Chữ viết

D. Bài viết

Câu 13: Sách giáo khoa, luận án, luận văn, công trình nghiên cứu thuộc kiểu văn bản gì?

A. Văn bản nghệ thuật

B. Văn bản khoa học

C. Văn bản chính luận

D. Văn bản báo chí

Các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Chiến thắng Mtao-Mxây có đáp án

Trắc nghiệm Văn bản (Tiếp theo) có đáp án

Trắc nghiệm Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy có đáp án

Trắc nghiệm Lập dàn ý bài văn tự sự có đáp án

Trắc nghiệm Uy-Lít-Xơ trở về có đáp án

Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button